[PATCH] po: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Fri Aug 21 08:02:15 CDT 2015


---
 po/fi.po | 22 +++++++++-------------
 1 file changed, 9 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index dc1feba..0511535 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -9904,14 +9904,12 @@ msgstr ""
 "/i       Käynnistä ohjelma tuoreilla ympäristömuuttujilla.\n"
 "/min      Käynnistä ohjelma pienennettynä.\n"
 "/max      Käynnistä ohjelma suurennettuna.\n"
-"/low      Käynnistä ohjelma matalassa prioriteettiluokassa.\n"
-"/normal     Käynnistä ohjelma normaalissa prioriteettiluokassa.\n"
-"/high      Käynnistä ohjelma korkeassa prioriteettiluokassa.\n"
-"/realtime    Käynnistä ohjelma reaaliaikaisessa prioriteettiluokassa.\n"
-"/abovenormal  Käynnistä ohjelma normaalia korkeammassa\n"
-"        prioriteettiluokassa.\n"
-"/belownormal  Käynnistä ohjelma normaalia matalammassa\n"
-"        prioriteettiluokassa.\n"
+"/low      Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'matala'.\n"
+"/normal     Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaali'.\n"
+"/high      Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'korkea'.\n"
+"/realtime    Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'reaaliaikainen'.\n"
+"/abovenormal  Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaalia korkeampi'.\n"
+"/belownormal  Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaalia matalampi'.\n"
 "/node n     Käynnistä ohjelma määrätyllä NUMA-solmulla.\n"
 "/affinity peite Käynnistä ohjelma määrätyllä affiniteettipeitteellä.\n"
 "/wait      Odota, että ohjelma sulkeutuu, ja palauta sen paluuarvo.\n"
@@ -12829,18 +12827,16 @@ msgstr ""
 
 #: uninstaller.rc:31
 msgid "uninstaller: The application with GUID '%1' was not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "uninstaller: Ei löydy ohjelmaa, jonka GUID olisi '%1'\n"
 
 #: uninstaller.rc:32
 msgid ""
 "uninstaller: The option '--remove' must be followed by an application GUID\n"
-msgstr ""
+msgstr "uninstaller: Valitsinta '--remove' täytyy seurata ohjelman GUID\n"
 
 #: uninstaller.rc:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Error: Invalid option '%c'.\n"
 msgid "uninstaller: Invalid option [%1]\n"
-msgstr "Virhe: Viallinen vaihtoehto '%c'.\n"
+msgstr "unistaller: Virheellinen valitsin [%1]\n"
 
 #: view.rc:36
 msgid "&Pan"
-- 
2.5.0
More information about the wine-patches mailing list