[website] Ukrainian translation for release 1.7.26

Andrey Gusev andrey.goosev at gmail.com
Sat Jan 17 11:22:40 CST 2015


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20150117/03d84306/attachment.html>
-------------- next part --------------
From 42db81ddfda71c61782922546278e41a29c0e9f9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Message-Id: <42db81ddfda71c61782922546278e41a29c0e9f9.1421508413.git.andrey.goosev at gmail.com>
From: Andrey Gusev <andrey.goosev at gmail.com>
Date: Sat, 17 Jan 2015 17:26:44 +0200
Subject: [PATCH] [website] Ukrainian translation for release 1.7.26

---
 news/uk/2014090501.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/news/uk/2014090501.xml b/news/uk/2014090501.xml
new file mode 100644
index 0000000..1751a6d
--- /dev/null
+++ b/news/uk/2014090501.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>5 вересня 2014</date>
+<title>Випущено Wine 1.7.26</title>
+<body>
+<p> Розробницький реліз Wine 1.7.26 наразі доступний.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.26">Що нового</a> в цьому релізі:
+<ul>
+  <li>Додано більше DirectWrite функцій.</li>
+  <li>Покращення загального діалогового вікна файлу.</li>
+  <li>Ряд покращень для C runtime.</li>
+  <li>Виправлення різних помилок.</li>
+</ul>
+<p>Вихідний код <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.26.tar.bz2">вже доступний</a>.
+Готові пакунки в процесі створення і в найближчий час будуть доступні у відповідних <a href="{$root}/download">місцях</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0More information about the wine-patches mailing list