[website] Ukrainian translation for release 1.7.30

Andrey Gusev andrey.goosev at gmail.com
Sat Jan 17 11:27:10 CST 2015


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20150117/453dc937/attachment.html>
-------------- next part --------------
From b15ca17b657fb755a4cda25cd62e76c0d106e642 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Message-Id: <b15ca17b657fb755a4cda25cd62e76c0d106e642.1421513055.git.andrey.goosev at gmail.com>
From: Andrey Gusev <andrey.goosev at gmail.com>
Date: Sat, 17 Jan 2015 18:44:09 +0200
Subject: [PATCH] [website] Ukrainian translation for release 1.7.30

---
 news/uk/2014103101.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)

diff --git a/news/uk/2014103101.xml b/news/uk/2014103101.xml
new file mode 100644
index 0000000..e5e1905
--- /dev/null
+++ b/news/uk/2014103101.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>31 жовтня 2014</date>
+<title>Випущено Wine 1.7.30</title>
+<body>
+<p> Розробницький реліз Wine 1.7.30 наразі доступний.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.30">Що нового</a> в цьому релізі:
+<ul>
+  <li>Додаткова підтримка шрифтів в DirectWrite.</li>
+  <li>Покращення підтримки ATL.</li>
+  <li>Кілька нових функцій C runtime.</li>
+  <li>Виправлення імпорту/експорту в Regedit.</li>
+  <li>Виправлення різних помилок.</li>
+</ul>
+<p>Вихідний код <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.30.tar.bz2">вже доступний</a>.
+Готові пакунки в процесі створення і в найближчий час будуть доступні у відповідних <a href="{$root}/download">місцях</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0More information about the wine-patches mailing list