[website] Ukrainian translation for release 1.7.34

Andrey Gusev andrey.goosev at gmail.com
Sat Jan 17 11:29:08 CST 2015


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20150117/8402ffa5/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
From 796edc9df1211b6e0b878f43900e344c77444188 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Message-Id: <796edc9df1211b6e0b878f43900e344c77444188.1421514855.git.andrey.goosev at gmail.com>
From: Andrey Gusev <andrey.goosev at gmail.com>
Date: Sat, 17 Jan 2015 19:14:05 +0200
Subject: [PATCH] [website] Ukrainian translation for release 1.7.34

---
 news/uk/2015010901.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/news/uk/2015010901.xml b/news/uk/2015010901.xml
new file mode 100644
index 0000000..e469103
--- /dev/null
+++ b/news/uk/2015010901.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>9 січня 2015</date>
+<title>Випущено Wine 1.7.34</title>
+<body>
+<p> Розробницький реліз Wine 1.7.34 наразі доступний.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.34">Що нового</a> в цьому релізі:
+<ul>
+  <li>Підтримка об'ємного звуку в DirectSound.</li>
+  <li>Покращення обробки тексту в DirectWrite.</li>
+  <li>Безліч виправлень у движку HTML.</li>
+  <li>Додаткова підтримка для об'єктів WBEM.</li>
+  <li>Кілька нових функцій C/C++ runtime.</li>
+  <li>Виправлення різних помилок.</li>
+</ul>
+<p>Вихідний код <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.34.tar.bz2">вже доступний</a>.
+Готові пакунки в процесі створення і в найближчий час будуть доступні у відповідних <a href="{$root}/download">місцях</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0More information about the wine-patches mailing list