[website] Polish translation for release 1.7.46

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jun 27 00:14:35 CDT 2015


---
 news/pl/2015062601.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015062601.xml

diff --git a/news/pl/2015062601.xml b/news/pl/2015062601.xml
new file mode 100644
index 0000000..a92c078
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015062601.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Czerwiec 26, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.46</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.46 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.46">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Ulepszenia w usłudze przesyłania plików BITS.</li>
+  <li>Postęp w implementacji DirectWrite.</li>
+  <li>Wsparcie dla współdzielonych danych użytkownika na 64-bitach.</li>
+  <li>Rozmaite ulepszenia w bibliotece uruchomieniowej C++.</li>
+  <li>Większe wsparcie na platformie 64-bitowej ARM.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.46.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.4.3
More information about the wine-patches mailing list