[website] Polish translation for release 1.7.42

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri May 1 08:20:58 CDT 2015


---
 news/pl/2015050101.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015050101.xml

diff --git a/news/pl/2015050101.xml b/news/pl/2015050101.xml
new file mode 100644
index 0000000..82ba472
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015050101.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Maj  1, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.42</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.42 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.42">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Obsługa informacji o dynamicznej strefie czasowej.</li>
+  <li>Wstępna obsługa okna powłoki pulpitu.</li>
+  <li>Poszerzono obsługę Direct2D.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.42.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0
More information about the wine-patches mailing list