[PATCH] po: Update Finnish translation

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Thu May 28 08:32:13 CDT 2015


---
 po/fi.po | 24 +++++++-----------------
 1 file changed, 7 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 22c792d..3d4d03e 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7442,10 +7442,8 @@ msgid "Add Control"
 msgstr "Lisää kontrolli"
 
 #: oledlg.rc:34
-#, fuzzy
-#| msgid "&Font..."
 msgid "&Convert..."
-msgstr "&Fontti..."
+msgstr "&Muunna..."
 
 #: oledlg.rc:33 oleview.rc:40
 msgid "&Object"
@@ -8879,16 +8877,12 @@ msgstr ""
 "verkkoyhteys toimii."
 
 #: winmm.rc:86
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Cannot find the specified device. Make sure it is installed or that the "
-#| "device name is spelled correctly."
 msgid ""
 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the "
 "device name is spelled correctly."
 msgstr ""
-"Annettua laitetta ei löydy. Tarkista, että se on asennettu tai sen nimi on "
-"kirjoitettu oikein."
+"Annettua laitetta ei löydy. Tarkista, että se on asennettu ja että sen nimi "
+"on kirjoitettu oikein."
 
 #: winmm.rc:87
 msgid ""
@@ -9184,24 +9178,20 @@ msgstr ""
 "riittävästi tai verkkoyhteys on toiminnassa."
 
 #: winmm.rc:136
-#, fuzzy
-#| msgid "Wine Mono Installer"
 msgid "Wine Sound Mapper"
-msgstr "Wine Mono -asennusohjelma"
+msgstr "Wine Sound Mapper"
 
 #: winmm.rc:137
-#, fuzzy
-#| msgid "column"
 msgid "Volume"
-msgstr "sarake"
+msgstr "Äänenvoimakkuus"
 
 #: winmm.rc:138
 msgid "Master Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Pää-äänenvoimakkuus"
 
 #: winmm.rc:139
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Mykistä"
 
 #: winspool.rc:37
 msgid "Print to File"
-- 
2.4.1
More information about the wine-patches mailing list