[website] Polish translation for release 1.7.51

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Sep 5 00:20:57 CDT 2015


---
 news/pl/2015090401.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015090401.xml

diff --git a/news/pl/2015090401.xml b/news/pl/2015090401.xml
new file mode 100644
index 0000000..1fae45b
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015090401.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Wrzesień  4, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.51</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.51 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.51">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Implementacja XAudio2 przy użyciu oprogramowania OpenAL.</li>
+  <li>Wsparcie dla nowej, uniwersalnej biblioteki uruchomieniowej DLL dla C.</li>
+  <li>Wsparcie dla menu rozwijanego w standardowym oknie dialogowym otwierania.</li>
+  <li>Tryb wyświetlania w odcieniach szarości w DirectWrite.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.51.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.4.3
More information about the wine-patches mailing list