po: Update polish translation.

Kasia Formella kasiatorek at gmail.com
Sun Sep 13 06:03:01 CDT 2015


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20150913/7fd17845/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 3f2267e..b2c204c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7469,16 +7469,12 @@ msgid "&Convert..."
 msgstr "&Konwertuj..."
 
 #: oledlg.rc:36
-#, fuzzy
-#| msgid "&Object"
 msgid "%1 %2 &Object"
-msgstr "&Obiekt"
+msgstr "%1 &Obiekt %2"
 
 #: oledlg.rc:34
-#, fuzzy
-#| msgid "&Object"
 msgid "%s &Object"
-msgstr "&Obiekt"
+msgstr "&Obiekt %s"
 
 #: oledlg.rc:33 oleview.rc:40
 msgid "&Object"
@@ -12909,18 +12905,17 @@ msgstr ""
 
 #: uninstaller.rc:31
 msgid "uninstaller: The application with GUID '%1' was not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "usuwanie programów: Nie znaleziono aplikacji o GUID '%1'"
 
 #: uninstaller.rc:32
 msgid ""
 "uninstaller: The option '--remove' must be followed by an application GUID\n"
 msgstr ""
+"usuwanie programów: Po opcji '--remove' należy podać GUID aplikacji\n"
 
 #: uninstaller.rc:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Error: Invalid option '%c'.\n"
 msgid "uninstaller: Invalid option [%1]\n"
-msgstr "Błąd: Nieprawidłowa opcja '%c'.\n"
+msgstr "usuwanie programów: Nieprawidłowa opcja [%1]\n"
 
 #: uninstaller.rc:35
 msgid ""
@@ -12929,6 +12924,10 @@ msgid ""
 "Uninstall applications from the current Wine prefix.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Wine - Usuwanie programów\n"
+"\n"
+"Usuń programy z bieżącego prefiksu Wine.\n"
+"\n"
 
 #: uninstaller.rc:43
 msgid ""
@@ -12943,6 +12942,15 @@ msgid ""
 " [no option]    Launch the graphical version of this program.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Sposób użycia:\n"
+" uninstaller [opcje]\n"
+"\n"
+"Opcje:\n"
+" --help\t  Wyświetl tę instrukcję.\n"
+" --list\t  Wyświetl wszystkie aplikacje zainstalowane w tym prefiksie Wine.\n"
+" --remove {GUID}  Usuń wskazaną aplikację.\n"
+"\t\t  Użyj '--list' do sprawdzenia GUID aplikacji.\n"
+" [brak opcji]    Uruchom graficzną wersję tego programu.\n"
 
 #: view.rc:36
 msgid "&Pan"More information about the wine-patches mailing list