[website] Polish translation for release 1.9.7

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 2 00:55:34 CDT 2016


---
 news/pl/2016040201.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016040201.xml

diff --git a/news/pl/2016040201.xml b/news/pl/2016040201.xml
new file mode 100644
index 0000000..753d302
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016040201.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Kwiecień  2, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.7</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.7 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.7">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Postęp w kierunku strumienia poleceń WineD3D.</li>
+  <li>Szersze wsparcie Modelu Cieniowania 5.</li>
+  <li>Obsługa wyjątków C++ na x86-64.</li>
+  <li>Wsparcie dla bibliotek importowanych statycznie w stylu Windowsa.</li>
+  <li>Poprawki do wydajności w programie zapisującym XML.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.7.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.5
More information about the wine-patches mailing list