[website] Polish translation for release 1.8.2

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 16 10:15:38 CDT 2016


---
 news/pl/2016041201.xml | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016041201.xml

diff --git a/news/pl/2016041201.xml b/news/pl/2016041201.xml
new file mode 100644
index 0000000..375cdaa
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016041201.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<news>
+<date>Kwiecień 12, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.8.2</title>
+<body>
+<p> Poprawione wydanie Wine 1.8.2 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.8.2">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+  <li>Małe uaktualnienie tłumaczenia.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.8/wine-1.8.2.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.5
More information about the wine-patches mailing list