[website] Polish translation for release 1.9.9

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Apr 29 22:56:15 CDT 2016


---
 news/pl/2016043001.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016043001.xml

diff --git a/news/pl/2016043001.xml b/news/pl/2016043001.xml
new file mode 100644
index 0000000..32be8e1
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016043001.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Kwiecień 30, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.9</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.9 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.9">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Więcej pracy w obszarze strumienia poleceń WineD3D.</li>
+  <li>Usługi pośredniczenia w Usługach Sieciowych.</li>
+  <li>Obsługa zapytań we wbudowanym narzędziu reg.exe.</li>
+  <li>Ulepszono obsługę dla długich adresów URL w WinInet.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.9.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.5
More information about the wine-patches mailing list