[website] Polish translation for release 1.9.17

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Aug 27 00:15:54 CDT 2016


---
 news/pl/2016081901.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016081901.xml

diff --git a/news/pl/2016081901.xml b/news/pl/2016081901.xml
new file mode 100644
index 0000000..eb7f4c5
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016081901.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Sierpień 19, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.17</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.17 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.17">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Lepsza obsługa wyjątków na 64-bitach.</li>
+  <li>Rozmaite ulepszenia w obsłudze joysticka.</li>
+  <li>Szersze wsparcie strumieni w bibliotece uruchomieniowej C++.</li>
+  <li>Ulepszenia w osadzaniu czcionek.</li>
+  <li>Szersze wsparcie metaplików w GDI+.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.17.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.7.4
More information about the wine-patches mailing list