[website] Polish translation for release 1.9.12

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Jun 10 23:27:22 CDT 2016


Signed-off-by: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
---
 news/pl/2016061001.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016061001.xml

diff --git a/news/pl/2016061001.xml b/news/pl/2016061001.xml
new file mode 100644
index 0000000..32c1d5d
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016061001.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Czerwiec 10, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.12</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.12 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.12">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Uaktualnienie z poprawkami błędów dla silnika Mono.</li>
+  <li>Początkowa wersja paska zadań w trybie pulpitu.</li>
+  <li>Poprawki w Uniscribe dla języków od-prawej-do-lewej.</li>
+  <li>Szersze wsparcie Modelu Cieniującego 4 w Direct3D.</li>
+  <li>Lepsza obsługa plików meta w RichEdit.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.12.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.5
More information about the wine-patches mailing list