[PATCH] po: Update Norwegian translation

Kim Malmo berencamlost at msn.com
Wed Oct 5 08:45:53 CDT 2016


Signed-off-by: Kim Malmo <berencamlost at msn.com>
---
 po/nb_NO.po | 15 ++++++++-------
 1 file changed, 8 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index def5854..55180b7 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -8108,7 +8108,7 @@ msgstr "Min datamaskin"
 
 #: shell32.rc:159
 msgid "Control Panel"
-msgstr "Control Panel"
+msgstr "Kontrollpanel"
 
 #: shell32.rc:166
 msgid "Select"
@@ -8462,7 +8462,7 @@ msgstr "%d byte"
 #: shlwapi.rc:31
 msgctxt "time unit: hours"
 msgid " hr"
-msgstr " hr"
+msgstr " t"
 
 #: shlwapi.rc:32
 msgctxt "time unit: minutes"
@@ -8472,7 +8472,7 @@ msgstr " min"
 #: shlwapi.rc:33
 msgctxt "time unit: seconds"
 msgid " sec"
-msgstr " sec"
+msgstr " sek"
 
 #: urlmon.rc:32 wininet.rc:77
 msgid "Security Warning"
@@ -10217,7 +10217,7 @@ msgstr ""
 "XCOPY\t\tKopierer kildefiler eller et katalogtre til et mål\n"
 "EXIT\t\tAvslutter CMD\n"
 "\n"
-"Skriv HELP <kommando> for mer informasjon om kommandoene ovenfor\n"
+"Skriv HELP <kommando> for mer informasjon om kommandoene ovenfor.\n"
 
 #: cmd.rc:353
 msgid "Are you sure?"
@@ -11936,8 +11936,8 @@ msgstr ""
 " /?       Vis denne informasjonen og avslutt.\n"
 " [filnavn]   Plasseringen til filen som inneholder registerinformasjonen "
 "som\n"
-"         skal importeres. Når brukt med [/E], spesifiserer dette \n"
-"         alternativet plasseringen hvor registerinformasjonen vil \n"
+"         skal importeres. Når brukt med [/E], spesifiserer dette\n"
+"         alternativet plasseringen hvor registerinformasjonen vil\n"
 "         bli eksportert.\n"
 " [reg_key]   Registernøkkelen som skal modifiseres.\n"
 "\n"
@@ -11988,7 +11988,7 @@ msgid ""
 "encountered at '%1'.\n"
 msgstr ""
 "regedit: Kan ikke konvertere heksadesimale data. En ugyldig verdi "
-"inntraffved \"%1\".\n"
+"inntraff ved \"%1\".\n"
 
 #: regedit.rc:370
 msgid "regedit: Unrecognized escape sequence [\\%1!c!]\n"
@@ -12207,6 +12207,7 @@ msgid ""
 "regsvr32: Invalid or unrecognized switch [%1]\n"
 "\n"
 msgstr "regsvr32: Ugyldig eller ukjent bryter [%1]\n"
+"\n"
 
 #: regsvr32.rc:42
 msgid "regsvr32: Failed to load DLL '%1'\n"
-- 
1.9.1More information about the wine-patches mailing list