[website] Polish translation for release 1.9.21

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Oct 22 00:32:39 CDT 2016


---
 news/pl/2016101401.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016101401.xml

diff --git a/news/pl/2016101401.xml b/news/pl/2016101401.xml
new file mode 100644
index 0000000..bd68ea2
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016101401.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Październik 14, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.21</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.21 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.21">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Początkowa wersja mini sterownika HID.</li>
+  <li>Obsługa list w elemenie RichEdit.</li>
+  <li>Ulepszenia do tacki systemowej.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.21.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.7.4
More information about the wine-patches mailing list