[website] Polish translation for release 1.9.22

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Oct 29 00:52:27 CDT 2016


---
 news/pl/2016102801.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016102801.xml

diff --git a/news/pl/2016102801.xml b/news/pl/2016102801.xml
new file mode 100644
index 0000000..594420b
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016102801.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Październik 28, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.22</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.22 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.22">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Przystosowano obsługę schowka macOS do nowej struktury.</li>
+  <li>Początkowa implementacja wyświetlania bitmap w Direct2D.</li>
+  <li>Szersza implementacja UsługSieciowych.</li>
+  <li>Kilka kroków dalej do implementacji obsługi HID.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.22.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.7.4
More information about the wine-patches mailing list