[PATCH 4/5] d2d1: Implement rectangle geometry outlines.

Henri Verbeet hverbeet at codeweavers.com
Fri Feb 3 06:37:11 CST 2017


Signed-off-by: Henri Verbeet <hverbeet at codeweavers.com>
---
 dlls/d2d1/geometry.c  | 58 ++++++++++++++++----------
 dlls/d2d1/tests/d2d1.c | 108 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 144 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/dlls/d2d1/geometry.c b/dlls/d2d1/geometry.c
index 532246e..79250ab 100644
--- a/dlls/d2d1/geometry.c
+++ b/dlls/d2d1/geometry.c
@@ -2816,45 +2816,59 @@ static const struct ID2D1RectangleGeometryVtbl d2d_rectangle_geometry_vtbl =
 
 HRESULT d2d_rectangle_geometry_init(struct d2d_geometry *geometry, ID2D1Factory *factory, const D2D1_RECT_F *rect)
 {
-  D2D1_POINT_2F *fv;
+  struct d2d_face *f;
+  D2D1_POINT_2F *v;
   float l, r, t, b;
 
   d2d_geometry_init(geometry, factory, &identity, (ID2D1GeometryVtbl *)&d2d_rectangle_geometry_vtbl);
   geometry->u.rectangle.rect = *rect;
 
   if (!(geometry->fill.vertices = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 4 * sizeof(*geometry->fill.vertices))))
-  {
-    d2d_geometry_cleanup(geometry);
-    return E_OUTOFMEMORY;
-  }
-  geometry->fill.vertex_count = 4;
+    goto fail;
   if (!d2d_array_reserve((void **)&geometry->fill.faces,
       &geometry->fill.faces_size, 2, sizeof(*geometry->fill.faces)))
-  {
-    d2d_geometry_cleanup(geometry);
-    return E_OUTOFMEMORY;
-  }
-  geometry->fill.face_count = 2;
+    goto fail;
 
   l = min(rect->left, rect->right);
   r = max(rect->left, rect->right);
   t = min(rect->top, rect->bottom);
   b = max(rect->top, rect->bottom);
 
-  fv = geometry->fill.vertices;
-  d2d_point_set(&fv[0], l, t);
-  d2d_point_set(&fv[1], l, b);
-  d2d_point_set(&fv[2], r, t);
-  d2d_point_set(&fv[3], r, b);
+  v = geometry->fill.vertices;
+  d2d_point_set(&v[0], l, t);
+  d2d_point_set(&v[1], l, b);
+  d2d_point_set(&v[2], r, b);
+  d2d_point_set(&v[3], r, t);
+  geometry->fill.vertex_count = 4;
 
-  geometry->fill.faces[0].v[0] = 0;
-  geometry->fill.faces[0].v[1] = 2;
-  geometry->fill.faces[0].v[2] = 1;
-  geometry->fill.faces[1].v[0] = 1;
-  geometry->fill.faces[1].v[1] = 2;
-  geometry->fill.faces[1].v[2] = 3;
+  f = geometry->fill.faces;
+  d2d_face_set(&f[0], 1, 2, 0);
+  d2d_face_set(&f[1], 0, 2, 3);
+  geometry->fill.face_count = 2;
+
+  if (!d2d_geometry_outline_add_line_segment(geometry, &v[0], &v[1]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_line_segment(geometry, &v[1], &v[2]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_line_segment(geometry, &v[2], &v[3]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_line_segment(geometry, &v[3], &v[0]))
+    goto fail;
+
+  if (!d2d_geometry_outline_add_join(geometry, &v[3], &v[0], &v[1]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_join(geometry, &v[0], &v[1], &v[2]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_join(geometry, &v[1], &v[2], &v[3]))
+    goto fail;
+  if (!d2d_geometry_outline_add_join(geometry, &v[2], &v[3], &v[0]))
+    goto fail;
 
   return S_OK;
+
+fail:
+  d2d_geometry_cleanup(geometry);
+  return E_OUTOFMEMORY;
 }
 
 static inline struct d2d_geometry *impl_from_ID2D1TransformedGeometry(ID2D1TransformedGeometry *iface)
diff --git a/dlls/d2d1/tests/d2d1.c b/dlls/d2d1/tests/d2d1.c
index 36c59fc..9a11f10 100644
--- a/dlls/d2d1/tests/d2d1.c
+++ b/dlls/d2d1/tests/d2d1.c
@@ -3569,16 +3569,20 @@ static void test_gradient(void)
 
 static void test_draw_geometry(void)
 {
+  ID2D1TransformedGeometry *transformed_geometry[3];
+  ID2D1RectangleGeometry *rect_geometry[2];
   D2D1_POINT_2F point = {0.0f, 0.0f};
   ID2D1SolidColorBrush *brush;
   ID2D1PathGeometry *geometry;
   IDXGISwapChain *swapchain;
+  D2D1_MATRIX_3X2_F matrix;
   ID2D1GeometrySink *sink;
   ID2D1RenderTarget *rt;
   ID3D10Device1 *device;
   IDXGISurface *surface;
   ID2D1Factory *factory;
   D2D1_COLOR_F color;
+  D2D1_RECT_F rect;
   ULONG refcount;
   HWND window;
   HRESULT hr;
@@ -3753,6 +3757,110 @@ static void test_draw_geometry(void)
       "nQECngECrycA");
   ok(match, "Figure does not match.\n");
 
+  set_rect(&rect, 20.0f, 80.0f, 60.0f, 240.0f);
+  hr = ID2D1Factory_CreateRectangleGeometry(factory, &rect, &rect_geometry[0]);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to create geometry, hr %#x.\n", hr);
+
+  set_rect(&rect, -1.0f, -1.0f, 1.0f, 1.0f);
+  hr = ID2D1Factory_CreateRectangleGeometry(factory, &rect, &rect_geometry[1]);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to create geometry, hr %#x.\n", hr);
+
+  set_matrix_identity(&matrix);
+  translate_matrix(&matrix, 160.0f, 640.0f);
+  scale_matrix(&matrix, 40.0f, 160.0f);
+  rotate_matrix(&matrix, M_PI / -5.0f);
+  hr = ID2D1Factory_CreateTransformedGeometry(factory,
+      (ID2D1Geometry *)rect_geometry[1], &matrix, &transformed_geometry[0]);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to create geometry, hr %#x.\n", hr);
+
+  set_matrix_identity(&matrix);
+  scale_matrix(&matrix, 0.5f, 1.0f);
+  translate_matrix(&matrix, -80.0f, 0.0f);
+  hr = ID2D1Factory_CreateTransformedGeometry(factory,
+      (ID2D1Geometry *)transformed_geometry[0], &matrix, &transformed_geometry[1]);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to create geometry, hr %#x.\n", hr);
+
+  set_matrix_identity(&matrix);
+  rotate_matrix(&matrix, M_PI / 2.0f);
+  translate_matrix(&matrix, 80.0f, -320.0f);
+  scale_matrix(&matrix, 2.0f, 0.25f);
+  hr = ID2D1Factory_CreateTransformedGeometry(factory,
+      (ID2D1Geometry *)transformed_geometry[1], &matrix, &transformed_geometry[2]);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to create geometry, hr %#x.\n", hr);
+
+  ID2D1RenderTarget_BeginDraw(rt);
+  ID2D1RenderTarget_Clear(rt, &color);
+  ID2D1RenderTarget_DrawGeometry(rt, (ID2D1Geometry *)rect_geometry[0], (ID2D1Brush *)brush, 10.0f, NULL);
+  ID2D1RenderTarget_DrawGeometry(rt, (ID2D1Geometry *)transformed_geometry[0], (ID2D1Brush *)brush, 10.0f, NULL);
+  ID2D1RenderTarget_DrawGeometry(rt, (ID2D1Geometry *)transformed_geometry[1], (ID2D1Brush *)brush, 5.0f, NULL);
+  ID2D1RenderTarget_DrawGeometry(rt, (ID2D1Geometry *)transformed_geometry[2], (ID2D1Brush *)brush, 15.0f, NULL);
+  hr = ID2D1RenderTarget_EndDraw(rt, NULL, NULL);
+  ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to end draw, hr %#x.\n", hr);
+  ID2D1TransformedGeometry_Release(transformed_geometry[2]);
+  ID2D1TransformedGeometry_Release(transformed_geometry[1]);
+  ID2D1TransformedGeometry_Release(transformed_geometry[0]);
+  ID2D1RectangleGeometry_Release(rect_geometry[1]);
+  ID2D1RectangleGeometry_Release(rect_geometry[0]);
+
+  match = compare_figure(surface,  0,  0, 160, 160, 0xff652e89, 0,
+      "vi5kPGQ8ZDxkPGQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwU"
+      "PBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8"
+      "FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwU"
+      "PBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8"
+      "FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwU"
+      "PBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8FDwUPBQ8ZDxkPGQ8ZDxk3i8A");
+  ok(match, "Figure does not match.\n");
+  match = compare_figure(surface, 160,  0, 320, 160, 0xff652e89, 32,
+      "8XYGtQIOrAIXpAIfmwIokwIwigI4gwJA+gFJ8gFR6QEzAiXhATMKJdgBMxMl0AEzGyXHATMkJb8B"
+      "MysmtgEzNCWvATM8JaYBM0UlngEzTSWVATNWJY0BM14lhAEzZyV8M28lczN4JWszgAElYjOIASZa"
+      "M5ABJVgtmQElWCWhASVYJaEBJVgloQElWCWhASVYJaEBJVgloQElWCWhASVYJaEBJVglmQEtWCWQ"
+      "ATNaJogBM2IlgAEzayV4M3MlbzN8JWczhAElXjONASVWM5UBJU0zngElRTOmASU8M68BJTQztgEm"
+      "KzO/ASUkM8cBJRsz0AElEzPYASUKM+EBJQIz6QFR8gFJ+gFAgwI4igIwkwIomwIfpAIXrAIOtQIG"
+      "8XYA");
+  todo_wine ok(match, "Figure does not match.\n");
+  match = compare_figure(surface,  0, 160, 160, 320, 0xff652e89, 32,
+      "ujEBngECnQEDnQEEmwEFmgEHmQEHmAEIlwEKlgEKlQELlAENkwENkgEOkQEQjwERjwESjQETjAEU"
+      "jAEKAQqKAQoCCokBCgMKiQEKBAqHAQoFCoYBCgYKhgEKBwqEAQoICoMBCgkKgwEKCgqBAQoLCoAB"
+      "Cg0KfgsNCn4KDgp9ChAKewsQCnsKEQp6ChMKeAoUCngKFAp3ChYKdQoXCnUKGApzChkKcgoaCnIK"
+      "GwpwChwKbwodCm4LHgptCh8KbAogCmsLIQpqCiIKaQokCmcKJQpnCiUKZgonCmQKKApkCigKYwoq"
+      "CmEKKwphCisKYAotCl4KLgpdCy8KXAowClsKMQpaCzIKWQozClgKNApXCjYKVgo2ClUKNwpUCjkK"
+      "Uwo5ClIKOwpQCjwKTws8Ck8KPgpNCj8KTAs/CkwKQQpKCkIKSQtCCkkKRApHCkUKRgpHCkUKRwpE"
+      "CkgKQwpKCkIKSgpBCksKQApNCj4LTQo+Ck4KPQpQCjsLUAo7ClIKOQpTCjgLUwo4ClUKNgpWCjUK"
+      "Vwo1ClgKMwpZCjQKWAo0ClkKMwpZCjQKWQozClkKMwpZCjQKWQozClkKMwpZCjQKWQozClkKNApY"
+      "CjQKWQozClkKNApZCjMKWQozClkKNApZCjMKWQozClkKNApZCjMKWQo0ClgKNApZCjMKWQo0ClkK"
+      "MwpZCjMKWQo0ClkKMwpZCjMKWQo0ClkKMwpZCjQKWAo0ClkKMwpYCjUKVwo1ClYKNgpVCjgKUws4"
+      "ClMKOQpSCjsKUAs7ClAKPQpOCj4KTQs+Ck0KQApLCkEKSgpCCkoKQwpICkQKRwpFCkcKRgpFCkcK"
+      "RApJCkILSQpCCkoKQQpMCj8LTAo/Ck0KPgpPCjwLTwo8ClAKOwpSCjkKUwo5ClQKNwpVCjYKVgo2"
+      "ClcKNApYCjMKWQoyC1oKMQpbCjAKXAovC10KLgpeCi0KYAorCmEKKwphCioKYwooCmQKKApkCicK"
+      "ZgolCmcKJQpnCiQKaQoiCmoKIQtrCiAKbAofCm0KHgtuCh0KbwocCnAKGwpyChoKcgoZCnMKGAp1"
+      "ChcKdQoWCncKFAp4ChQKeAoTCnoKEQp7ChALewoQCn0KDgp+Cg0LfgoNCoABCgsKgQEKCgqDAQoJ"
+      "CoMBCggKhAEKBwqGAQoGCoYBCgUKhwEKBAqJAQoDCokBCgIKigEKAQqMARSMARONARKPARGPARCR"
+      "AQ6SAQ2TAQ2UAQuVAQqWAQqXAQiYAQeZAQeaAQWbAQSdAQOdAQKeAQG6MQAA");
+  todo_wine ok(match, "Figure does not match.\n");
+  match = compare_figure(surface, 160, 160, 320, 320, 0xff652e89, 64,
+      "82ICvQIEugIHuAIJtgIKtAINsgIPsAIRrQITrAIVqQIYpwIZpgIbowIeoQIgnwIhnQIkmwImmAIp"
+      "lgIVARSVAhUDFJICFQUVkAIVBxSPAhUJFIwCFQwUigIVDRWHAhYPFIYCFRIUhAIVFBSBAhUWFf8B"
+      "FRgU/gEVGhT7ARUcFfkBFR4U9wEWIBT1ARUjFPMBFSQV8AEVJxTvARUpFOwBFisU6gEVLRXoARUv"
+      "FOYBFjEU5AEVMxXiARU1FOABFTgU3gEVOhTbARY7FdkBFT4U2AEVQBTVARZCFNMBFUQV0QEVRhTP"
+      "ARVJFM0BFUoVygEWTBTJARVPFMcBFVEUxAEVUxXCARVVFMEBFVcUvgEVWRW8ARVbFbkBFl0UuAEV"
+      "YBS2ARVhFbMBFWQUsgEVZhSwARVoFK0BFWoVqwEVbBSpARZuFKcBFXAVpQEVchWiARV1FKEBFXcU"
+      "nwEVeBWcARV7FJsBFX0UmAEWfxSWARWBARWUARWDARSSARWGARSQARWHARWOARWJARWLARWMARSK"
+      "ARWOARSHARaPARWFARWSARSEARWUARSBARWXARR/FZgBFX0VmgEUexWdARR5FZ4BFXYWoAEVdBWj"
+      "ARRzFaUBFHAVpwEVbhWpARRtFasBFGoVrgEUaBWvARVmFbEBFGcUsgEUZxSxARVmFbEBFWYUsgEU"
+      "ZxSyARRnFLEBFWYVsQEUZxSyARRnFLIBFGcUsQEVZhWxARRnFLIBFGcUsQEVZhWxARVmFLIBFGcU"
+      "sgEUZxSxARVmFbEBFGcUsgEUZxSyARRmFbEBFWYVsQEUZxSyARRnFLEBFWYVsQEUZxSyARRnFLIB"
+      "FGcUsQEVZhWxARRnFLIBFGcUsgEUZhWxARVmFbEBFGcUsgEUZxSxARVmFa8BFWgUrgEVahSrARVt"
+      "FKkBFW4VpwEVcBSlARVzFKMBFXQVoAEWdhWeARV5FJ0BFXsUmgEVfRWYARV/FJcBFYEBFJQBFYQB"
+      "FJIBFYUBFY8BFocBFI4BFYoBFIwBFYsBFYkBFY4BFYcBFZABFIYBFZIBFIMBFZQBFYEBFZYBFH8W"
+      "mAEUfRWbARR7FZwBFXgVnwEUdxWhARR1FaIBFXIVpQEVcBWnARRuFqkBFGwVqwEVahWtARRoFbAB"
+      "FGYVsgEUZBWzARVhFbYBFGAVuAEUXRa5ARVbFbwBFVkVvgEUVxXBARRVFcIBFVMVxAEUURXHARRP"
+      "FckBFEwWygEVShXNARRJFc8BFEYV0QEVRBXTARRCFtUBFEAV2AEUPhXZARU7FtsBFDoV3gEUOBXg"
+      "ARQ1FeIBFTMV5AEUMRbmARQvFegBFS0V6gEUKxbsARQpFe8BFCcV8AEVJBXzARQjFfUBFCAW9wEU"
+      "HhX5ARUcFfsBFBoV/gEUGBX/ARUWFYECFBQVhAIUEhWGAhQPFocCFQ0VigIUDBWMAhQJFY8CFAcV"
+      "kAIVBRWSAhQDFZUCFAEVlgIpmAImmwIknQIhnwIgoQIeowIbpgIZpwIYqQIVrAITrQIRsAIPsgIN"
+      "tAIKtgIJuAIHugIEvQIC82IA");
+  ok(match, "Figure does not match.\n");
+
   ID2D1SolidColorBrush_Release(brush);
   ID2D1RenderTarget_Release(rt);
   refcount = ID2D1Factory_Release(factory);
-- 
2.1.4
More information about the wine-patches mailing list