[PATCH 3/3] comdlg32: Use GetPropW() to get to file dialog data

Nikolay Sivov nsivov at codeweavers.com
Tue Feb 21 06:35:17 CST 2017


Signed-off-by: Nikolay Sivov <nsivov at codeweavers.com>
---
 dlls/comdlg32/filedlg.c    | 63 ++++++++++++++++++++++--------------------
 dlls/comdlg32/filedlgbrowser.c | 16 +++++------
 dlls/comdlg32/filedlgbrowser.h | 2 +-
 3 files changed, 42 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/dlls/comdlg32/filedlg.c b/dlls/comdlg32/filedlg.c
index 4093cf019f..0c9f34a84e 100644
--- a/dlls/comdlg32/filedlg.c
+++ b/dlls/comdlg32/filedlg.c
@@ -162,7 +162,6 @@ typedef struct tagLookInInfo
 #define CBSetExtendedUI(hwnd,flag) \
   SendMessageW(hwnd, CB_SETEXTENDEDUI, (WPARAM)(flag), 0)
 
-const char FileOpenDlgInfosStr[] = "FileOpenDlgInfos"; /* windows property description string */
 static const char LookInInfosStr[] = "LookInInfos"; /* LOOKIN combo box property */
 static SIZE MemDialogSize = { 0, 0}; /* keep size of the (resizable) dialog */
 
@@ -173,6 +172,13 @@ static const WCHAR LastVisitedMRUW[] =
     'L','a','s','t','V','i','s','i','t','e','d','M','R','U',0};
 static const WCHAR MRUListW[] = {'M','R','U','L','i','s','t',0};
 
+static const WCHAR filedlg_info_propnameW[] = {'F','i','l','e','O','p','e','n','D','l','g','I','n','f','o','s',0};
+
+FileOpenDlgInfos *get_filedlg_infoptr(HWND hwnd)
+{
+  return GetPropW(hwnd, filedlg_info_propnameW);
+}
+
 /***********************************************************************
 * Prototypes
 */
@@ -838,8 +844,8 @@ static HWND CreateTemplateDialog(FileOpenDlgInfos *fodInfos, HWND hwnd)
 
 LRESULT SendCustomDlgNotificationMessage(HWND hwndParentDlg, UINT uCode)
 {
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwndParentDlg);
   LRESULT hook_result = 0;
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwndParentDlg,FileOpenDlgInfosStr);
 
   TRACE("%p 0x%04x\n",hwndParentDlg, uCode);
 
@@ -878,7 +884,7 @@ static INT_PTR FILEDLG95_Handle_GetFilePath(HWND hwnd, DWORD size, LPVOID result
 {
   UINT len, total;
   WCHAR *p, *buffer;
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
   TRACE("CDM_GETFILEPATH:\n");
 
@@ -918,7 +924,7 @@ static INT_PTR FILEDLG95_Handle_GetFilePath(HWND hwnd, DWORD size, LPVOID result
 */
 static INT_PTR FILEDLG95_HandleCustomDialogMessages(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 {
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
   WCHAR lpstrPath[MAX_PATH];
   INT_PTR retval;
 
@@ -1001,7 +1007,7 @@ static INT_PTR FILEDLG95_HandleCustomDialogMessages(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM
 */
 static LRESULT FILEDLG95_OnWMGetMMI( HWND hwnd, LPMINMAXINFO mmiptr)
 {
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
   if( !(fodInfos->ofnInfos->Flags & OFN_ENABLESIZING)) return FALSE;
   if( fodInfos->initial_size.x || fodInfos->initial_size.y)
   {
@@ -1029,7 +1035,7 @@ static LRESULT FILEDLG95_OnWMSize(HWND hwnd, WPARAM wParam)
   FileOpenDlgInfos *fodInfos;
 
   if( wParam != SIZE_RESTORED) return FALSE;
-  fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
   if( !(fodInfos->ofnInfos->Flags & OFN_ENABLESIZING)) return FALSE;
   /* get the new dialog rectangle */
   GetWindowRect( hwnd, &rc);
@@ -1190,9 +1196,7 @@ INT_PTR CALLBACK FileOpenDlgProc95(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM l
     if (SUCCEEDED(OleInitialize(NULL)))
       fodInfos->ole_initialized = TRUE;
 
-     /* Adds the FileOpenDlgInfos in the property list of the dialog
-      so it will be easily accessible through a GetPropA(...) */
-     SetPropA(hwnd, FileOpenDlgInfosStr, fodInfos);
+     SetPropW(hwnd, filedlg_info_propnameW, fodInfos);
 
     FILEDLG95_InitControls(hwnd);
 
@@ -1302,10 +1306,10 @@ INT_PTR CALLBACK FileOpenDlgProc95(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM l
 
   case WM_DESTROY:
    {
-     FileOpenDlgInfos * fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+     FileOpenDlgInfos * fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
      if (fodInfos && fodInfos->ofnInfos->Flags & OFN_ENABLESIZING)
        MemDialogSize = fodInfos->sizedlg;
-     RemovePropA(hwnd, FileOpenDlgInfosStr);
+     RemovePropW(hwnd, filedlg_info_propnameW);
      return FALSE;
    }
   case WM_NOTIFY:
@@ -1395,7 +1399,7 @@ static LRESULT FILEDLG95_InitControls(HWND hwnd)
  SHFILEINFOA shFileInfo;
  ITEMIDLIST *desktopPidl;
 
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  TRACE("%p\n", fodInfos);
 
@@ -1822,9 +1826,9 @@ void FILEDLG95_Clean(HWND hwnd)
 */
 static LRESULT FILEDLG95_OnWMCommand(HWND hwnd, WPARAM wParam)
 {
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  WORD wNotifyCode = HIWORD(wParam); /* notification code */
  WORD wID = LOWORD(wParam);     /* item, control, or accelerator identifier */
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
 
  switch(wID)
  {
@@ -1885,7 +1889,7 @@ static LRESULT FILEDLG95_OnWMCommand(HWND hwnd, WPARAM wParam)
 */
 static LRESULT FILEDLG95_OnWMGetIShellBrowser(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  TRACE("\n");
 
@@ -1943,9 +1947,9 @@ static BOOL FILEDLG95_SendFileOK( HWND hwnd, FileOpenDlgInfos *fodInfos )
 */
 BOOL FILEDLG95_OnOpenMultipleFiles(HWND hwnd, LPWSTR lpstrFileList, UINT nFileCount, UINT sizeUsed)
 {
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  WCHAR  lpstrPathSpec[MAX_PATH] = {0};
  UINT  nCount, nSizePath;
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
 
  TRACE("\n");
 
@@ -2372,6 +2376,7 @@ int FILEDLG95_ValidatePathAction(LPWSTR lpstrPathAndFile, IShellFolder **ppsf,
 */
 BOOL FILEDLG95_OnOpen(HWND hwnd)
 {
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  LPWSTR lpstrFileList;
  UINT nFileCount = 0;
  UINT sizeUsed = 0;
@@ -2379,7 +2384,6 @@ BOOL FILEDLG95_OnOpen(HWND hwnd)
  WCHAR lpstrPathAndFile[MAX_PATH];
  LPSHELLFOLDER lpsf = NULL;
  int nOpenAction;
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
 
  TRACE("hwnd=%p\n", hwnd);
 
@@ -2758,7 +2762,7 @@ ret:
 */
 static LRESULT FILEDLG95_SHELL_Init(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  TRACE("\n");
 
@@ -2793,7 +2797,7 @@ static LRESULT FILEDLG95_SHELL_Init(HWND hwnd)
 */
 static BOOL FILEDLG95_SHELL_ExecuteCommand(HWND hwnd, LPCSTR lpVerb)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  IContextMenu * pcm;
 
  TRACE("(%p,%p)\n", hwnd, lpVerb);
@@ -2824,7 +2828,7 @@ static BOOL FILEDLG95_SHELL_ExecuteCommand(HWND hwnd, LPCSTR lpVerb)
 */
 static BOOL FILEDLG95_SHELL_UpFolder(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  TRACE("\n");
 
@@ -2847,7 +2851,7 @@ static BOOL FILEDLG95_SHELL_UpFolder(HWND hwnd)
 */
 static BOOL FILEDLG95_SHELL_BrowseToDesktop(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  LPITEMIDLIST pidl;
  HRESULT hres;
 
@@ -2867,7 +2871,7 @@ static BOOL FILEDLG95_SHELL_BrowseToDesktop(HWND hwnd)
 */
 static void FILEDLG95_SHELL_Clean(HWND hwnd)
 {
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
   TRACE("\n");
 
@@ -2893,7 +2897,7 @@ static void FILEDLG95_SHELL_Clean(HWND hwnd)
 */
 static HRESULT FILEDLG95_FILETYPE_Init(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  int nFilters = 0; /* number of filters */
  int nFilterIndexCB;
 
@@ -3008,7 +3012,7 @@ static HRESULT FILEDLG95_FILETYPE_Init(HWND hwnd)
 */
 static BOOL FILEDLG95_FILETYPE_OnCommand(HWND hwnd, WORD wNotifyCode)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  switch(wNotifyCode)
  {
@@ -3075,7 +3079,7 @@ static int FILEDLG95_FILETYPE_SearchExt(HWND hwnd,LPCWSTR lpstrExt)
 */
 static void FILEDLG95_FILETYPE_Clean(HWND hwnd)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  int iPos;
  int iCount = CBGetCount(fodInfos->DlgInfos.hwndFileTypeCB);
 
@@ -3301,7 +3305,7 @@ static LRESULT FILEDLG95_LOOKIN_DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT pDIStruct)
 */
 static BOOL FILEDLG95_LOOKIN_OnCommand(HWND hwnd, WORD wNotifyCode)
 {
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 
  TRACE("%p\n", fodInfos);
 
@@ -3547,7 +3551,7 @@ static int FILEDLG95_LOOKIN_SearchItem(HWND hwnd,WPARAM searchArg,int iSearchMet
 */
 static void FILEDLG95_LOOKIN_Clean(HWND hwnd)
 {
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
   LookInInfos *liInfos = GetPropA(fodInfos->DlgInfos.hwndLookInCB,LookInInfosStr);
   int iPos;
   int iCount = CBGetCount(fodInfos->DlgInfos.hwndLookInCB);
@@ -3597,7 +3601,7 @@ static FORMATETC get_def_format(void)
 */
 void FILEDLG95_FILENAME_FillFromSelection (HWND hwnd)
 {
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos;
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
   LPITEMIDLIST   pidl;
   LPWSTR      lpstrAllFiles, lpstrTmp;
   UINT nFiles = 0, nFileToOpen, nFileSelected, nAllFilesLength = 0, nThisFileLength, nAllFilesMaxLength;
@@ -3606,7 +3610,6 @@ void FILEDLG95_FILENAME_FillFromSelection (HWND hwnd)
   FORMATETC formatetc = get_def_format();
 
   TRACE("\n");
-  fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
 
   if (FAILED(IDataObject_GetData(fodInfos->Shell.FOIDataObject, &formatetc, &medium)))
     return;
@@ -3706,7 +3709,7 @@ static HRESULT COMDLG32_StrRetToStrNW (LPWSTR dest, DWORD len, LPSTRRET src, con
 */
 static int FILEDLG95_FILENAME_GetFileNames (HWND hwnd, LPWSTR * lpstrFileList, UINT * sizeUsed)
 {
-	FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
+	FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
 	UINT nFileCount = 0;	/* number of files */
 	UINT nStrLen = 0;	/* length of string in edit control */
 	LPWSTR lpstrEdit;	/* buffer for string from edit control */
@@ -3940,8 +3943,8 @@ static BOOL IsPidlFolder (LPSHELLFOLDER psf, LPCITEMIDLIST pidl)
 */
 static BOOL BrowseSelectedFolder(HWND hwnd)
 {
+ FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwnd);
  BOOL bBrowseSelFolder = FALSE;
- FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwnd,FileOpenDlgInfosStr);
 
  TRACE("\n");
 
diff --git a/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.c b/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.c
index ce97ec3cc5..85a3dd9ae8 100644
--- a/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.c
+++ b/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.c
@@ -191,8 +191,8 @@ static BOOL COMDLG32_StrRetToStrNW (LPVOID dest, DWORD len, LPSTRRET src, LPCITE
 */
 IShellBrowser * IShellBrowserImpl_Construct(HWND hwndOwner)
 {
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwndOwner);
   IShellBrowserImpl *sb;
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
 
   sb = COMDLG32_SHAlloc(sizeof(IShellBrowserImpl));
 
@@ -352,7 +352,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_BrowseObject(IShellBrowser *iface,
   TRACE("(%p)(pidl=%p,flags=0x%08x)\n", This, pidl, wFlags);
   COMDLG32_DumpSBSPFlags(wFlags);
 
-  fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
 
   /* Format the pidl according to its parameter's category */
   if(wFlags & SBSP_RELATIVE)
@@ -561,7 +561,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_QueryActiveShellView(IShellBrowser *ifac
 
   TRACE("(%p)\n", This);
 
-  fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
 
   if(!(*ppshv = fodInfos->Shell.FOIShellView))
   {
@@ -765,7 +765,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_ICommDlgBrowser_OnDefaultCommand(ICommDl
 
   TRACE("(%p)\n", This);
 
-  fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
 
   /* If the selected object is not a folder, send an IDOK command to parent window */
   if((pidl = GetPidlFromDataObject(fodInfos->Shell.FOIDataObject, 1)))
@@ -803,7 +803,7 @@ static HRESULT IShellBrowserImpl_OnSelChange(IShellBrowserImpl *This, const IShe
 {
   FileOpenDlgInfos *fodInfos;
 
-  fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
   TRACE("(%p do=%p view=%p)\n", This, fodInfos->Shell.FOIDataObject, fodInfos->Shell.FOIShellView);
 
   /* release old selections */
@@ -846,7 +846,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_ICommDlgBrowser_OnStateChange(ICommDlgBr
       break;
     case CDBOSC_KILLFOCUS:
 	  {
-        FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+        FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
 		if(fodInfos->DlgInfos.dwDlgProp & FODPROP_SAVEDLG)
 		{
 		  WCHAR szSave[16];
@@ -872,7 +872,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_ICommDlgBrowser_OnStateChange(ICommDlgBr
 static LRESULT send_includeitem_notification(HWND hwndParentDlg, LPCITEMIDLIST pidl)
 {
   LRESULT hook_result = 0;
-  FileOpenDlgInfos *fodInfos = GetPropA(hwndParentDlg, FileOpenDlgInfosStr);
+  FileOpenDlgInfos *fodInfos = get_filedlg_infoptr(hwndParentDlg);
 
   if(!fodInfos) return 0;
 
@@ -922,7 +922,7 @@ static HRESULT WINAPI IShellBrowserImpl_ICommDlgBrowser_IncludeObject(ICommDlgBr
 
   TRACE("(%p)\n", This);
 
-  fodInfos = GetPropA(This->hwndOwner,FileOpenDlgInfosStr);
+  fodInfos = get_filedlg_infoptr(This->hwndOwner);
 
   ulAttr = SFGAO_HIDDEN | SFGAO_FOLDER | SFGAO_FILESYSTEM | SFGAO_FILESYSANCESTOR | SFGAO_LINK;
   IShellFolder_GetAttributesOf(fodInfos->Shell.FOIShellFolder, 1, &pidl, &ulAttr);
diff --git a/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.h b/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.h
index 6d108a952a..5cb5435b89 100644
--- a/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.h
+++ b/dlls/comdlg32/filedlgbrowser.h
@@ -147,7 +147,7 @@ void FILEDLG95_FILENAME_FillFromSelection (HWND hwnd) DECLSPEC_HIDDEN;
 /**************************************************************************
 *  External Prototypes
 */
-extern const char FileOpenDlgInfosStr[] DECLSPEC_HIDDEN;
+extern FileOpenDlgInfos *get_filedlg_infoptr(HWND hwnd) DECLSPEC_HIDDEN;
 
 extern IShellFolder*  GetShellFolderFromPidl(LPITEMIDLIST pidlAbs) DECLSPEC_HIDDEN;
 extern LPITEMIDLIST   GetParentPidl(LPITEMIDLIST pidl) DECLSPEC_HIDDEN;
-- 
2.11.0
More information about the wine-patches mailing list