[PATCH] readme: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Thu Mar 2 08:43:57 CST 2017


Signed-off-by: Lauri Kenttä <lauri.kentta at gmail.com>
---
 documentation/README.fi | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/documentation/README.fi b/documentation/README.fi
index 5e03199f56..4109090cff 100644
--- a/documentation/README.fi
+++ b/documentation/README.fi
@@ -12,11 +12,10 @@ lisenssistä on englanniksi tiedostossa LICENSE.
 
 2. PIKAOPAS
 
-Kun Wine käännetään lähdekoodeistaan, on suositeltavaa käyttää Winen omaa
-asennusohjelmaa, joka ajetaan seuraavalla komennolla Winen lähdekoodin
-juurihakemistosta:
+Aja Winen lähdekoodin juurihakemistossa seuraavat komennot:
 
-./tools/wineinstall
+./configure
+make
 
 Ohjelmat ajetaan komennolla "wine ohjelma". Lisätietoja sekä apua ongelmien
 ratkaisemiseen on jäljempänä tässä tiedostossa, Winen man-sivuilla sekä
@@ -81,8 +80,7 @@ Valinnaisia tukikirjastoja:
 
 4. KÄÄNTÄMINEN
 
-Aiemmin mainitun wineinstall-skriptin sijaan Winen voi kääntää myös
-seuraavilla komennoilla:
+Winen voi kääntää seuraavilla komennoilla:
 
 ./configure
 make
@@ -95,6 +93,8 @@ kääntämiseen Unixissa.
 Komento './configure --help' näyttää asetuksia ja valintoja, joita
 käännösprosessiin voi lisätä.
 
+Lisätietoja on osoitteessa https://wiki.winehq.org/Building_Wine
+
 5. ASENNUS
 
 Kun Wine on käännetty, komento "make install" asentaa Winen sekä sen man-sivut
-- 
2.12.0
More information about the wine-patches mailing list