[Wine] google sketchup 7 pro

Peter Klaassen peterklaassen at quicknet.nl
Mon Apr 6 10:32:17 CDT 2009


Deze draait redelijk onder de nieuwste versie van Wine.

Het onderdeel stylebuilder en layout 2 echter niet.
In console krijg ik de volgende medling.

peter at schagen:~$ env WINEPREFIX="/home/peter/.wine" wine "C:\Programma 
Bestanden\Google\Google SketchUp 7\Style Builder\Style Builder.exe"
fixme:mscoree:_CorDllMain (0x7c4c0000, 1, 0x1): stub
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly 
L"Microsoft.VC80.MFCLOC"
install the Windows version of Mono to run .NET executables
fixme:mscoree:_CorDllMain (0x7c4c0000, 0, 0x1): stub

Wat is Mono en waar haal ik dat vandaan?

-- 
Peter 
Registered Linux user # 458207More information about the wine-users mailing list