Alexander Nicolaysen Sørnes : regedit: Update Norwegian Bokmål translation .

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Jul 3 09:31:13 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: 55b21c404a7f32748f260971a96fb3a788d822d5
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=55b21c404a7f32748f260971a96fb3a788d822d5

Author: Alexander Nicolaysen Sørnes <alex at thehandofagony.com>
Date:  Fri Jul 3 02:07:41 2009 +0200

regedit: Update Norwegian Bokmål translation.

---

 programs/regedit/No.rc |  67 +++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 35 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/programs/regedit/No.rc b/programs/regedit/No.rc
index 7421a03..055252f 100644
--- a/programs/regedit/No.rc
+++ b/programs/regedit/No.rc
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
- * Regedit Norwegian Bokmål resources
+ * Regedit Norwegian Bokmål resources
 *
- * Copyright 2005-2008 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2009 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -20,6 +20,8 @@
 
 #include "resource.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 
 /*
@@ -46,10 +48,10 @@ BEGIN
     MENUITEM SEPARATOR
     POPUP "&Ny"
     BEGIN
-      MENUITEM "Nø&kkel",            ID_EDIT_NEW_KEY
+      MENUITEM "Nø&kkel",            ID_EDIT_NEW_KEY
       MENUITEM SEPARATOR
       MENUITEM "&Strengverdi",          ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-      MENUITEM "&Binærverdi",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+      MENUITEM "&Binærverdi",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
       MENUITEM "&DWORD-verdi",          ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
       MENUITEM "&Flerstrengverdi",        ID_EDIT_NEW_MULTI_STRINGVALUE
     END
@@ -57,7 +59,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Slett\tDel",        ID_EDIT_DELETE
     MENUITEM "&Gi nytt navn\tF2",         ID_EDIT_RENAME
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
+    MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Finn\tCtrl+F",        ID_EDIT_FIND, GRAYED
     MENUITEM "Finn &neste\tF3",       ID_EDIT_FINDNEXT, GRAYED
@@ -88,7 +90,7 @@ BEGIN
  POPUP ""
  BEGIN
 	MENUITEM "&Endre",           ID_EDIT_MODIFY
-	MENUITEM "Endre binærdata",      ID_EDIT_MODIFY_BIN
+	MENUITEM "Endre binærdata",      ID_EDIT_MODIFY_BIN
 	MENUITEM SEPARATOR
 	MENUITEM "&Slett\tDel",        ID_EDIT_DELETE
 	MENUITEM "&Gi nytt navn",       ID_EDIT_RENAME
@@ -97,10 +99,10 @@ BEGIN
  BEGIN
     POPUP "&Ny"
     BEGIN
-      MENUITEM "Nø&kkel",            ID_EDIT_NEW_KEY
+      MENUITEM "Nø&kkel",            ID_EDIT_NEW_KEY
       MENUITEM SEPARATOR
       MENUITEM "&Strengverdi",          ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-      MENUITEM "&Binærverdi",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+      MENUITEM "&Binærverdi",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
       MENUITEM "&DWORD-verdi",          ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
       MENUITEM "&Flerstrengverdi",        ID_EDIT_NEW_MULTI_STRINGVALUE
     END
@@ -109,7 +111,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Gi nytt navn\tF2",         ID_EDIT_RENAME
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Eksporter...",        ID_EDIT_EXPORT
-    MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
+    MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Finn\tCtrl+F",        ID_EDIT_FIND, GRAYED
  END
@@ -139,7 +141,7 @@ BEGIN
 LTEXT      "Finn:",IDC_STATIC,5,7,119,8
 EDITTEXT    IDC_VALUE_NAME,40,5,125,12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
 LTEXT      "Finn i:",IDC_STATIC,5, 22, 119, 8
-CHECKBOX    "Nøkler", IDC_FIND_KEYS, 5, 34, 90, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | BS_AUTOCHECKBOX
+CHECKBOX    "Nøkler", IDC_FIND_KEYS, 5, 34, 90, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | BS_AUTOCHECKBOX
 CHECKBOX    "Verdinavn", IDC_FIND_VALUES, 5, 46, 90, 10, WS_TABSTOP | BS_AUTOCHECKBOX
 CHECKBOX    "Verdiinnhold", IDC_FIND_CONTENT, 5, 58, 90, 10, WS_TABSTOP | BS_AUTOCHECKBOX
 CHECKBOX    "Kun hele strenger", IDC_FIND_WHOLE, 5, 70, 90, 10, WS_TABSTOP | BS_AUTOCHECKBOX
@@ -200,7 +202,7 @@ END
 
 IDD_EDIT_BINARY DIALOG DISCARDABLE 22, 17, 170, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Rediger binær"
+CAPTION "Rediger binær"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT      "Verdinavn:",IDC_STATIC,5,5,119,8
@@ -242,29 +244,29 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  ID_REGISTRY_MENU    "Inneholder kommandoer for å arbeide med hele registeret"
-  ID_EDIT_MENU      "Inneholder kommandoer for å redigere verdier og nøkler"
-  ID_VIEW_MENU      "Inneholder kommanoder for å tilpasse registervinduet"
-  ID_FAVORITES_MENU    "Inneholder kommandoer for å få tilgang til nøkler som brukes ofte"
-  ID_HELP_MENU      "Inneholder kommandoer for å vise hjelp og informasjon om Registerredigering"
-  ID_EDIT_NEW_MENU    "Inneholder kommandoer for å opprette nye nøkler eller verdier"
+  ID_REGISTRY_MENU    "Inneholder kommandoer for å arbeide med hele registeret"
+  ID_EDIT_MENU      "Inneholder kommandoer for å redigere verdier og nøkler"
+  ID_VIEW_MENU      "Inneholder kommanoder for å tilpasse registervinduet"
+  ID_FAVORITES_MENU    "Inneholder kommandoer for å få tilgang til nøkler som brukes ofte"
+  ID_HELP_MENU      "Inneholder kommandoer for å vise hjelp og informasjon om Registerredigering"
+  ID_EDIT_NEW_MENU    "Inneholder kommandoer for å opprette nye nøkler eller verdier"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   ID_EDIT_MODIFY     "Endrer verdiens data"
-  ID_EDIT_NEW_KEY     "Legger til en ny nøkkel"
+  ID_EDIT_NEW_KEY     "Legger til en ny nøkkel"
   ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Legger til en ny strengverdi"
-  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Legger til en ny binærverdis"
+  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Legger til en ny binærverdis"
   ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE "Legger til en ny dobbeltord-verdi"
   ID_EDIT_NEW_MULTI_STRINGVALUE "Legger til en ny flerstrengverdi"
   ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importerer en tekstfil inn i registeret"
   ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
               "Eksporterer hele eller deler av registeret til en tekstfil"
   ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
-              "Kobler til registeret på en annen maskin"
+              "Kobler til registeret på en annen maskin"
   ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
-              "Kobler fra registeret på en annen maskin"
+              "Kobler fra registeret på en annen maskin"
   ID_REGISTRY_PRINT    "Skriver ut hele eller deler av registeret"
 /*  ID_HELP_HELPTOPICS   "Viser hjelp til Registerredigering" */
   ID_HELP_ABOUT      "Viser programinformasjon, versjonnummer og kopirett"
@@ -273,31 +275,32 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   ID_REGISTRY_EXIT    "Avslutter Registerredigering"
-  ID_FAVORITES_ADDTOFAVORITES "Legger nøkler til i favorittlisten"
-  ID_FAVORITES_REMOVEFAVORITE "Fjerner nøkler fra favorittlisten"
+  ID_FAVORITES_ADDTOFAVORITES "Legger nøkler til i favorittlisten"
+  ID_FAVORITES_REMOVEFAVORITE "Fjerner nøkler fra favorittlisten"
   ID_VIEW_STATUSBAR    "Viser eller skjuler statuslinjens"
   ID_VIEW_SPLIT      "Endrer posisjonen til delingslinjen mellom to ruter"
   ID_VIEW_REFRESH     "Oppdaterer vinduet"
   ID_EDIT_DELETE     "Sletter utvalget"
   ID_EDIT_RENAME     "Gir nytt navn til utvalget"
-  ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Kopierer navnet til den valgte nøkkelen til utklippstavlen"
-  ID_EDIT_FIND      "Finner en tekststreng i en nøkkel, verdi eller data"
-  ID_EDIT_FINDNEXT    "Finner neste treff til teksten spesifisert i forrige søk"
+  ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Kopierer navnet til den valgte nøkkelen til utklippstavlen"
+  ID_EDIT_FIND      "Finner en tekststreng i en nøkkel, verdi eller data"
+  ID_EDIT_FINDNEXT    "Finner neste treff til teksten spesifisert i forrige søk"
+  ID_EDIT_EXPORT     "Eksporterer den valgte greinen av registeret til en tekstfil"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_ERROR		  "Feil"
-  IDS_BAD_KEY		  "Klarte ikke lese nøkkelen «%s»"
-  IDS_BAD_VALUE      "Klarte ikke lese verdien «%s»"
-  IDS_UNSUPPORTED_TYPE  "Kan ikke redigere nøkler av typen «%u»"
+  IDS_BAD_KEY		  "Klarte ikke lese nøkkelen «%s»"
+  IDS_BAD_VALUE      "Klarte ikke lese verdien «%s»"
+  IDS_UNSUPPORTED_TYPE  "Kan ikke redigere nøkler av typen «%u»"
   IDS_TOO_BIG_VALUE    "Verdien er for stor (%u)"
   IDS_DELETE_BOX_TITLE  "Bekreft sletting av verdi"
-  IDS_DELETE_BOX_TEXT   "Virkelig slette verdien «%s»?"
+  IDS_DELETE_BOX_TEXT   "Virkelig slette verdien «%s»?"
   IDS_DELETE_BOX_TEXT_MULTIPLE "Virkelig slette disse verdiene?"
-  IDS_NEWKEY       "Ny nøkkel #%d"
+  IDS_NEWKEY       "Ny nøkkel #%d"
   IDS_NEWVALUE      "Ny verdi #%d"
-  IDS_NOTFOUND      "Fant ikke søkestrengen «%s»"
+  IDS_NOTFOUND      "Fant ikke søkestrengen «%s»"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
More information about the wine-cvs mailing list