[PATCH 2/2] uninstaller: Update the Czech translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.com
Mon Jul 12 09:54:35 CDT 2010


Forgot to remove the "[PATCH 2/2]". There is no dependency for this patch.

bye
	michael

Michael Stefaniuc wrote:
> Translation by Radek Vokal.
> ---
> programs/uninstaller/Cs.rc |  9 ++++-----
> 1 files changed, 4 insertions(+), 5 deletions(-)
> 
> diff --git a/programs/uninstaller/Cs.rc b/programs/uninstaller/Cs.rc
> index ed73cd3..f6ee8cc 100644
> --- a/programs/uninstaller/Cs.rc
> +++ b/programs/uninstaller/Cs.rc
> @@ -1,5 +1,4 @@
> -/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
> - *
> +/*
>  * Uninstaller (Czech Resources)
>  *
>  *
> @@ -22,9 +21,9 @@
> 
> LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_NEUTRAL
> 
> -/* Czech strings in CP1250 */
> -
> +#pragma code_page(65001)
> 
> STRINGTABLE DISCARDABLE {
> -   IDS_APPNAME, "Deinstalátor"
> +  IDS_APPNAME, "Deinstalátor"
> +  IDS_UNINSTALLFAILED, "Spuštění příkazu %s selhalo, možná příčína je chybějící aplikace.\nPřejete si odstranit instalační záznam z registru?"
> }
More information about the wine-devel mailing list