[PATCH] psapi: implement GetProcessImageNameW

Mikołaj Zalewski mikolaj at zalewski.pl
Mon Apr 6 15:32:33 CDT 2009


---
 dlls/psapi/psapi_main.c    |  7 +++-
 dlls/psapi/tests/psapi_main.c |  70 ++++++++++++++++++++++++++++++----------
 2 files changed, 57 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/dlls/psapi/psapi_main.c b/dlls/psapi/psapi_main.c
index 72484dc..61ba8de 100644
--- a/dlls/psapi/psapi_main.c
+++ b/dlls/psapi/psapi_main.c
@@ -507,8 +507,11 @@ DWORD WINAPI GetProcessImageFileNameA( HANDLE process, LPSTR file, DWORD size )
 */
 DWORD WINAPI GetProcessImageFileNameW( HANDLE process, LPWSTR file, DWORD size )
 {
-  FIXME("(%p, %p, %d) stub\n", process, file, size );
-  return 0;
+  BOOL success = QueryFullProcessImageNameW(process, PROCESS_NAME_NATIVE, file, &size);
+  if (success)
+    return size;
+  else
+    return 0;
 }
 
 /***********************************************************************
diff --git a/dlls/psapi/tests/psapi_main.c b/dlls/psapi/tests/psapi_main.c
index 4cee7c6..be350b9 100644
--- a/dlls/psapi/tests/psapi_main.c
+++ b/dlls/psapi/tests/psapi_main.c
@@ -21,10 +21,17 @@
 #include <stdarg.h>
 #include <stdio.h>
 
-#include "wine/test.h"
 #include "windows.h"
+#include "wine/test.h"
 #include "psapi.h"
 
+#define expect_eq_d(expected, actual) \
+  do { \
+   int value = (actual); \
+   ok((expected) == value, "Expected " #actual " to be %d (" #expected ") is %d\n", \
+     (expected), value); \
+  } while (0)
+
 #define PSAPI_GET_PROC(func) \
   p ## func = (void*)GetProcAddress(hpsapi, #func); \
   if(!p ## func) { \
@@ -63,6 +70,7 @@ static DWORD (WINAPI *pGetModuleFileNameExA)(HANDLE, HMODULE, LPSTR, DWORD);
 static BOOL (WINAPI *pGetModuleInformation)(HANDLE, HMODULE, LPMODULEINFO, DWORD);
 static DWORD (WINAPI *pGetMappedFileNameA)(HANDLE, LPVOID, LPSTR, DWORD);
 static DWORD (WINAPI *pGetProcessImageFileNameA)(HANDLE, LPSTR, DWORD);
+static DWORD (WINAPI *pGetProcessImageFileNameW)(HANDLE, LPWSTR, DWORD);
 static BOOL (WINAPI *pGetProcessMemoryInfo)(HANDLE, PPROCESS_MEMORY_COUNTERS, DWORD);
 static BOOL (WINAPI *pGetWsChanges)(HANDLE, PPSAPI_WS_WATCH_INFORMATION, DWORD);
 static BOOL (WINAPI *pInitializeProcessForWsWatch)(HANDLE);
@@ -84,6 +92,8 @@ static BOOL InitFunctionPtrs(HMODULE hpsapi)
   /* GetProcessImageFileName is not exported on NT4 */
   pGetProcessImageFileNameA =
    (void *)GetProcAddress(hpsapi, "GetProcessImageFileNameA");
+  pGetProcessImageFileNameW =
+   (void *)GetProcAddress(hpsapi, "GetProcessImageFileNameW");
   return TRUE;
 }
 
@@ -166,6 +176,7 @@ static void test_GetProcessImageFileName(void)
 {
   HMODULE hMod = GetModuleHandle(NULL);
   char szImgPath[MAX_PATH], szMapPath[MAX_PATH];
+  WCHAR szImgPathW[MAX_PATH];
   DWORD ret;
 
   if(pGetProcessImageFileNameA == NULL)
@@ -175,26 +186,49 @@ static void test_GetProcessImageFileName(void)
   SetLastError(0xdeadbeef);
   if(!pGetProcessImageFileNameA(hpQI, szImgPath, sizeof(szImgPath)))
   {
-    if(GetLastError() == ERROR_INVALID_FUNCTION)
+    if(GetLastError() == ERROR_INVALID_FUNCTION) {
 	  win_skip("GetProcessImageFileName not implemented\n");
-	else if(GetLastError() == 0xdeadbeef)
-	  ok(0, "failed without error code\n");
+      return;
+    }
+
+    if(GetLastError() == 0xdeadbeef)
+	  todo_wine ok(0, "failed without error code\n");
 	else
-	  ok(0, "failed with %d\n", GetLastError());
+	  todo_wine ok(0, "failed with %d\n", GetLastError());
+  }
 
-    return;
+  todo_wine w32_err(pGetProcessImageFileNameA(NULL, szImgPath, sizeof(szImgPath)), ERROR_INVALID_HANDLE);
+  todo_wine w32_err(pGetProcessImageFileNameA(hpSR, szImgPath, sizeof(szImgPath)), ERROR_ACCESS_DENIED);
+  todo_wine w32_err(pGetProcessImageFileNameA(hpQI, szImgPath, 0), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER);
+  todo_wine
+  if(w32_suc(ret = pGetProcessImageFileNameA(hpQI, szImgPath, sizeof(szImgPath))) &&
+    w32_suc(pGetMappedFileNameA(hpQV, hMod, szMapPath, sizeof(szMapPath)))) {
+    /* Windows returns 2*strlen-1 */
+    ok(ret >= strlen(szImgPath), "szImgPath=\"%s\" ret=%d\n", szImgPath, ret);
+    ok(!strcmp(szImgPath, szMapPath),
+      "szImgPath=\"%s\" szMapPath=\"%s\"\n", szImgPath, szMapPath);
   }
-  
-  w32_err(pGetProcessImageFileNameA(NULL, szImgPath, sizeof(szImgPath)), ERROR_INVALID_HANDLE);
-  w32_err(pGetProcessImageFileNameA(hpSR, szImgPath, sizeof(szImgPath)), ERROR_ACCESS_DENIED);
-  w32_err(pGetProcessImageFileNameA(hpQI, szImgPath, 0), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER);
-  if(!w32_suc(ret = pGetProcessImageFileNameA(hpQI, szImgPath, sizeof(szImgPath))) ||
-    !w32_suc(pGetMappedFileNameA(hpQV, hMod, szMapPath, sizeof(szMapPath))))
-    return;
-  /* Windows returns 2*strlen-1 */
-  ok(ret >= strlen(szImgPath), "szImgPath=\"%s\" ret=%d\n", szImgPath, ret);
-  ok(!strcmp(szImgPath, szMapPath),
-    "szImgPath=\"%s\" szMapPath=\"%s\"\n", szImgPath, szMapPath);  
+
+  w32_err(pGetProcessImageFileNameW(NULL, szImgPathW, sizeof(szImgPathW)), ERROR_INVALID_HANDLE);
+  /* no information about correct buffer size returned: */
+  w32_err(pGetProcessImageFileNameW(hpQI, szImgPathW, 0), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER);
+  w32_err(pGetProcessImageFileNameW(hpQI, NULL, 0), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER);
+
+  /* correct call */
+  memset(szImgPathW, 0xff, sizeof(szImgPathW));
+  ret = pGetProcessImageFileNameW(hpQI, szImgPathW, sizeof(szImgPathW)/sizeof(WCHAR));
+  ok(ret > 0, "GetProcessImageFileNameW should have succeeded.\n");
+  ok(szImgPathW[0] == '\\', "GetProcessImageFileNameW should have returned an NT path.\n");
+  expect_eq_d(lstrlenW(szImgPathW), ret);
+
+  /* boundary values of 'size' */
+  w32_err(pGetProcessImageFileNameW(hpQI, szImgPathW, ret), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER);
+
+  memset(szImgPathW, 0xff, sizeof(szImgPathW));
+  ret = pGetProcessImageFileNameW(hpQI, szImgPathW, ret + 1);
+  ok(ret > 0, "GetProcessImageFileNameW should have succeeded.\n");
+  ok(szImgPathW[0] == '\\', "GetProcessImageFileNameW should have returned an NT path.\n");
+  expect_eq_d(lstrlenW(szImgPathW), ret);
 }
 
 static void test_GetModuleFileNameEx(void)
@@ -309,7 +343,7 @@ START_TEST(psapi_main)
 	  test_GetModuleInformation();
 	  test_GetProcessMemoryInfo();
 	  todo_wine test_GetMappedFileName();
-      todo_wine test_GetProcessImageFileName();
+      test_GetProcessImageFileName();
       test_GetModuleFileNameEx();
       test_GetModuleBaseName();
 	  test_ws_functions();
-- 
1.5.4


--------------090602010201090601060402--More information about the wine-patches mailing list