shell32: more dutch translations fixes

Austin English austinenglish at gmail.com
Tue Jul 14 22:23:44 CDT 2009


Translations by Vincent Beers.

-- 
-Austin
-------------- next part --------------
diff --git a/dlls/shell32/shell32_Nl.rc b/dlls/shell32/shell32_Nl.rc
index 560c7c7..e3038a1 100644
--- a/dlls/shell32/shell32_Nl.rc
+++ b/dlls/shell32/shell32_Nl.rc
@@ -25,8 +25,8 @@ LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 MENU_001 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-	MENUITEM "&Grote Icons",	FCIDM_SHVIEW_BIGICON
-	MENUITEM "&Kleine Icons",	FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+	MENUITEM "&Grote Pictogrammen",	FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+	MENUITEM "&Kleine Pictogrammen",	FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
 	MENUITEM "&Lijst",			FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
 	MENUITEM "&Details",		FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
 END
@@ -40,13 +40,13 @@ BEGIN
 	BEGIN
 	 POPUP "&Bekijken"
 	 BEGIN
-	  MENUITEM "&Grote Icons",	FCIDM_SHVIEW_BIGICON
-	  MENUITEM "&Kleine Icons",	FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+	  MENUITEM "&Grote Pictogrammen",	FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+	  MENUITEM "&Kleine Pictogrammen",	FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
 	  MENUITEM "&Lijst",		FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
 	  MENUITEM "&Details",	FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
 	 END
 	 MENUITEM SEPARATOR
-	 POPUP "Sorteren &Icons"
+	 POPUP "P&ictogrammen Sorteren"
 	 BEGIN
 	  MENUITEM "Op &Naam",	0x30	/* column 0 */
 	  MENUITEM "Op &Type",	0x32	/* column 2 */
@@ -55,17 +55,17 @@ BEGIN
 	  MENUITEM SEPARATOR
 	  MENUITEM "&Automatisch",	FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
 	 END
-	 MENUITEM "Uitlijnen Icons",	FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
+	 MENUITEM "Pictogrammen Uitlijnen",	FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
 	 MENUITEM SEPARATOR
 	 MENUITEM "Vernieuwen",		FCIDM_SHVIEW_REFRESH
 	 MENUITEM SEPARATOR
 	 MENUITEM "Plakken",		FCIDM_SHVIEW_INSERT
-	 MENUITEM "Plakken als Link",	FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
+	 MENUITEM "Plakken als Snelkoppeling",	FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
 	 MENUITEM SEPARATOR
 	 POPUP "Nieuw"
 	 BEGIN
 	  MENUITEM "Nieuwe &Map",	FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER
-	  MENUITEM "Nieuwe &Link",	FCIDM_SHVIEW_NEWLINK
+	  MENUITEM "Nieuwe Sne&lkoppeling",	FCIDM_SHVIEW_NEWLINK
 	  MENUITEM SEPARATOR
 	 END
 	 MENUITEM SEPARATOR
@@ -81,15 +81,15 @@ MENU_SHV_FILE MENU DISCARDABLE
 BEGIN
 	POPUP ""
 	BEGIN
-	 MENUITEM "&Selecteer"		FCIDM_SHVIEW_OPEN
+	 MENUITEM "&Selecteren"		FCIDM_SHVIEW_OPEN
 	 MENUITEM "&Verkennen",		FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
-	 MENUITEM "&Open",		FCIDM_SHVIEW_OPEN
+	 MENUITEM "&Openen",		FCIDM_SHVIEW_OPEN
 	 MENUITEM SEPARATOR
 	 MENUITEM "K&nippen",		FCIDM_SHVIEW_CUT
-	 MENUITEM "&Kopieren",		FCIDM_SHVIEW_COPY
+	 MENUITEM "&Kopiëren",		FCIDM_SHVIEW_COPY
 	 MENUITEM SEPARATOR
-	 MENUITEM "Creëer &Link",	FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
-	 MENUITEM "Ver&wijder",		FCIDM_SHVIEW_DELETE
+	 MENUITEM "Maak Sne&lkoppeling",	FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
+	 MENUITEM "Ver&wijderen",		FCIDM_SHVIEW_DELETE
 	 MENUITEM "&Hernoemen",		FCIDM_SHVIEW_RENAME
 	 MENUITEM SEPARATOR
 	 MENUITEM "&Eigenschappen",	FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
@@ -106,15 +106,15 @@ BEGIN
 
   POPUP "B&eeld"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Grote Icons", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
-    MENUITEM "&Kleine Icons", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+    MENUITEM "&Grote Pictogrammen", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+    MENUITEM "&Kleine Pictogrammen", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
     MENUITEM "&Lijst", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
     MENUITEM "&Details", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
   END
 
   POPUP "&Help"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Over Controle Paneel...", IDM_CPANEL_ABOUT
+    MENUITEM "&Over Configuratiescherm", IDM_CPANEL_ABOUT
   END
 END
 
@@ -214,32 +214,32 @@ STRINGTABLE
 	IDS_DESKTOP		"Bureaublad"
 	IDS_MYCOMPUTER		"Mijn Computer"
 	IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME   "Vuilnisbak"
-	IDS_CONTROLPANEL	"Controle Paneel"
+	IDS_CONTROLPANEL	"Configuratiescherm"
 
     /* context menus */
-	IDS_VIEW_LARGE		"Grote Icons"
-	IDS_VIEW_SMALL		"&Kleine Icons"
+	IDS_VIEW_LARGE		"Grote Pictogrammen"
+	IDS_VIEW_SMALL		"&Kleine Pictogrammen"
 	IDS_VIEW_LIST		"&Lijst"
 	IDS_VIEW_DETAILS	"&Details"
-	IDS_SELECT		"Selecteer"
-	IDS_OPEN		"Open"
+	IDS_SELECT		"Selecteren"
+	IDS_OPEN		"Openen"
 
-	IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Niet mogelijk om nieuwe map te maken: Permissie afgewezen."
-	IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Fout tijdens creatie van een nieuwe map"
-	IDS_DELETEITEM_CAPTION "Bevestig bestand verwijdering"
-	IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Bevestig map verwijdering"
+	IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Niet mogelijk om nieuwe map te maken: Geen permissies."
+	IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Fout tijdens het maken van een nieuwe map"
+	IDS_DELETEITEM_CAPTION "Bevestig bestandsverwijdering"
+	IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Bevestig mapverwijdering"
 	IDS_DELETEITEM_TEXT "Weet u zeker dat u '%1' wilt verwijderen?"
 	IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Weet u zeker dat u deze %1 bestanden wilt verwijderen?"
 	IDS_DELETESELECTED_TEXT "Weet u zeker dat u de geselecteerde bestand(en) wilt verwijderen?"
-	IDS_TRASHITEM_TEXT "Weet u zeker dat u '%1' naar de Vuilnisbak wilt sturen?"
-	IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Weet u zeker dat u '%1' en zijn gehele inhoud naar de Vuilnisbak wilt sturen?"
-	IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Weet u zeker dat u deze %1 bestanden naar de Vuilnisbak wilt sturen?"
-	IDS_CANTTRASH_TEXT "Bestand '%1' kan niet naar de Vuilnisbak worden gestuurd. Wilt u het dan maar verwijderen?"
+	IDS_TRASHITEM_TEXT "Weet u zeker dat u '%1' naar de Vuilnisbak wilt verplaatsen?"
+	IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Weet u zeker dat u '%1' en zijn gehele inhoud naar de Vuilnisbak wilt verplaatsen?"
+	IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Weet u zeker dat u deze %1 bestanden naar de Vuilnisbak wilt verplaatsen?"
+	IDS_CANTTRASH_TEXT "Bestand '%1' kan niet naar de Vuilnisbak worden verplaatst. Wilt u het bestand permanent verwijderen?"
 	IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Deze map bevat reeds een bestand genaamd '%1'.\n\nWilt u het vervangen?"
-	IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Bevestig het overschrijven van het bestand"
+	IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Bevestig bestandsoverschrijving"
 	IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Deze map bevat reeds een map genaamd '%1'.\n\n"\
-	  "Als de bestanden in de doel map dezelfde naam hebben als de bestanden in de\n"\
-	  "geselecteerde map worden ze overschreven. Wilt u nog steeds de map copieren\n"\
+	  "Als de bestanden in de doelmap dezelfde naam hebben als de bestanden in de\n"\
+	  "geselecteerde map zullen ze worden overschreven. Wilt u alsnog de map kopiëren\n"\
 	  "of verplaatsen?"
 
     /* message box strings */
@@ -249,30 +249,30 @@ STRINGTABLE
     IDS_SHUTDOWN_PROMPT   "Wilt u uw Wine sessie afsluiten?"
 
     /* Run File dialog */
-    IDS_RUNDLG_ERROR      "Fout tijdens tonen Uitvoeren Bestand venster (interne fout)"
-    IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR  "Fout tijdens tonen Bladeren venster (interne fout)"
+    IDS_RUNDLG_ERROR      "Fout tijdens tonen venster 'Uitvoeren Bestand' (interne fout)"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR  "Fout tijdens tonen van Bladeren venster (interne fout)"
     IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Bladeren"
     IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER  "Uitvoerbare bestanden\0*.exe\0Alle bestanden\0*.*\0\0"
 
     /* shell folder path default values */
-	IDS_PROGRAMS        "Start Menu\\Programmas"
+	IDS_PROGRAMS        "Start Menu\\Programma's"
 	IDS_PERSONAL        "Mijn Documenten"
 	IDS_FAVORITES        "Favorieten"
-	IDS_STARTUP         "Start Menu\\Programmas\\StartUp"
+	IDS_STARTUP         "Start Menu\\Programma's\\Opstarten"
 	IDS_RECENT         "Recent"
-	IDS_SENDTO         "Stuur Naar"
+	IDS_SENDTO         "SendTo"
 	IDS_STARTMENU        "Start Menu"
 	IDS_MYMUSIC         "Mijn Muziek"
-	IDS_MYVIDEO         "Mijn Videos"
+	IDS_MYVIDEO         "Mijn Video's"
 	IDS_DESKTOPDIRECTORY    "Bureaublad"
 	IDS_NETHOOD         "Netwerkomgeving"
 	IDS_TEMPLATES        "Sjablonen"
-	IDS_APPDATA         "Applicatie Data"
+	IDS_APPDATA         "Application Data"
 	IDS_PRINTHOOD        "Printeromgeving"
-	IDS_LOCAL_APPDATA      "Lokale Instellingen\\Applicatie Data"
-	IDS_INTERNET_CACHE     "Lokale Instellingen\\Tijdelijke Internet Bestanden"
-	IDS_COOKIES         "Koekies"
-	IDS_HISTORY         "Lokale Instellingen\\Geschiedenis"
+	IDS_LOCAL_APPDATA      "Local Settings\\Application Data"
+	IDS_INTERNET_CACHE     "Local Settings\\Tijdelijke Internetbestanden"
+	IDS_COOKIES         "Cookies"
+	IDS_HISTORY         "Local Settings\\Geschiedenis"
 	IDS_PROGRAM_FILES      "Program Files"
 	IDS_MYPICTURES       "Mijn Afbeeldingen"
 	IDS_PROGRAM_FILES_COMMON  "Program Files\\Common Files"
@@ -281,15 +281,15 @@ STRINGTABLE
 	IDS_COMMON_MUSIC      "Documenten\\Mijn Muziek"
 	IDS_COMMON_PICTURES     "Documenten\\Mijn Afbeeldingen"
 	IDS_COMMON_VIDEO      "Documenten\\Mijn Videos"
-	IDS_CDBURN_AREA       "Lokale Instellingen\\Applicatie Data\\Microsoft\\CD Branden"
+	IDS_CDBURN_AREA       "Local Settings\\Applicatie Data\\Microsoft\\CD Branden"
 
 	IDS_NEWFOLDER		"Nieuwe Map"
 
-	IDS_CPANEL_TITLE      "Wine Controle Paneel"
+	IDS_CPANEL_TITLE      "Wine Configuratiescherm"
 	IDS_CPANEL_NAME       "Naam"
 	IDS_CPANEL_DESCRIPTION   "Beschrijving"
 
-    IDS_SHLEXEC_NOASSOC     "Er is geen Windows programma geconfigureerd om dit soort bestanden te openen."
+    IDS_SHLEXEC_NOASSOC     "Er is geen Windows-programma geconfigureerd om dit soort bestanden te openen."
 }
 
 STRINGTABLE


More information about the wine-patches mailing list