regedit: Update Slovenian translation.

Matej Spindler spindler.matej at gmail.com
Thu Jun 25 12:42:40 CDT 2009


---
 programs/regedit/Si.rc |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/regedit/Si.rc b/programs/regedit/Si.rc
index 9c6cf32..ce04db1 100644
--- a/programs/regedit/Si.rc
+++ b/programs/regedit/Si.rc
@@ -283,6 +283,7 @@ BEGIN
   ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Kopira ime izbranega ključa na odložišče"
   ID_EDIT_FIND      "Poišče znakovni niz v ključu, vrednosti ali vsebini vrednosti"
   ID_EDIT_FINDNEXT    "Poišče naslednjo ponovitev iskanega besedila"
+  ID_EDIT_EXPORT     "Izvozi izbrano vejo registra v tekstovno datoteko"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
-- 
1.6.0.4


--------------020402070000060601090706--More information about the wine-patches mailing list