Polish translation for release 1.3.23

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Mon Jul 11 11:11:24 CDT 2011


---
 news/pl/2011062501.xml |   18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011062501.xml

diff --git a/news/pl/2011062501.xml b/news/pl/2011062501.xml
new file mode 100644
index 0000000..fd41213
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011062501.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Czerwiec 25, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.23</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.23 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.23">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wsparcie dla bezzalążkowych proxy dla COM na architekturze x86-64.</li>
+  <li>Wbudowane narzędzie dxdiag teraz wyświetla rzeczwiste informacje.</li>
+  <li>Wsparcie dla monochromatycznego formatu bitmapy w silniku DIB.</li>
+  <li>Początki prawdziwej, wbudowanej powłoki Eksplorera.</li>
+  <li>Kilka nowych funkcji D3DX9.</li>
+  <li>Większe wsparcie dla kształtowania Indyjskiego tekstu.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.23.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.5.4
More information about the wine-patches mailing list