Polish translation for release 1.3.24

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Mon Jul 11 11:11:25 CDT 2011


---
 news/pl/2011070801.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011070801.xml

diff --git a/news/pl/2011070801.xml b/news/pl/2011070801.xml
new file mode 100644
index 0000000..0c531f0
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011070801.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Lipiec  8, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.24</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.24 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.24">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Rozmaite ulepszenia DirectInput.</li>
+  <li>Wsparcie dla podziału wiersza w Uniscribe.</li>
+  <li>Więcej elementów interfejsu użytkownika we wbudowanym eksploratorze powłoki.</li>
+  <li>Kilka więcej funkcji D3DX9.</li>
+  <li>Ulepszona obsługa dla znanych folderów powłoki.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.24.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.6
More information about the wine-patches mailing list