[PATCH] README: Update Swedish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Mon Feb 27 15:47:50 CST 2012


---
 documentation/README.sv |  15 ++++-----------
 1 file changed, 4 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/documentation/README.sv b/documentation/README.sv
index bb12f7c..fe62928 100644
--- a/documentation/README.sv
+++ b/documentation/README.sv
@@ -27,7 +27,7 @@ information och tips om hur problem kan l
 För att kompilera och köra Wine krävs ett av följande:
 
  Linux version 2.0.36 eller senare
- FreeBSD 6.3 eller senare
+ FreeBSD 7.0 eller senare
  Solaris x86 9 eller senare
  NetBSD-current
  Mac OS X 10.4 eller senare
@@ -36,15 +36,9 @@ Wine kr
 operativsystemen ovan som stöds. Andra operativsystem som
 stöder kerneltrådar kommer eventuellt att stödjas i framtiden.
 
-Information för Linux
- Även om Linux 2.2.x antagligen fortfarande fungerar, och Linux 2.0.x kanske
- fungerar (tidiga 2.0.x-versioner uppvisade trådrelaterade problem), så är
- det bäst att ha en aktuell kernel som 2.4.x eller 2.6.x.
-
 Information för FreeBSD
- Wine kommer i regel inte fungera på FreeBSD-versioner äldre än 6.3 eller 7.0.
- FreeBSD 6.3 kan uppdateras for att stödja Wine. Se
- http://wiki.freebsd.org/Wine för mer information.
+ Wine kommer i regel inte att fungera på FreeBSD-versioner äldre än 7.0.
+ Se http://wiki.freebsd.org/Wine för mer information.
 
 Information för Solaris
  Wine måste antagligen byggas med GNU toolchain (gcc, gas etc.).
@@ -63,8 +57,7 @@ St
  Wine kan köra på de flesta filsystem, men det har rapporterats problem vad
  gäller kompatibilitet då samba används för att ansluta till filer. NTFS
  tillhandahåller inte heller alla filsystemsfunktioner som behövs av alla
- program. Det rekommenderas att använda ett Linux-filsystem som exempelvis
- ext3.
+ program. Det rekommenderas att använda ett riktigt Unix-filsystem.
 
 Grundläggande krav:
  Utvecklingsfilerna för X11 måste vara installerade (de kallas xlib6g-dev i
-- 
1.7.9.2
More information about the wine-patches mailing list