[website] Polish translation for release 1.5.8

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Jul 15 03:25:51 CDT 2012


---
 news/pl/2012070301.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2012070301.xml

diff --git a/news/pl/2012070301.xml b/news/pl/2012070301.xml
new file mode 100644
index 0000000..e22d3e9
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012070301.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Lipiec  3, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.8</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.8 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.8">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Większa funkcjonalność strumieni w bibliotece uruchomieniowej C++.</li>
+  <li>Kilka usprawnień w kodekach Windowsa.</li>
+  <li>Więcej klas i właściwości WBEM.</li>
+  <li>Kilka poprawek w pomocy HTML.</li>
+  <li>Wsparcie dla drukowania fałszywych czcionek z kursywą.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.8.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.10.4
More information about the wine-patches mailing list