[website] Polish translation for release 1.5

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Mar 16 14:37:26 CDT 2012


---
 news/pl/2012031601.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2012031601.xml

diff --git a/news/pl/2012031601.xml b/news/pl/2012031601.xml
new file mode 100644
index 0000000..ea4751f
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012031601.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Marzec 16, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.0</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.0 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.0">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Nowa wersja silnika Gecko.</li>
+  <li>Częściowa obsługa kosza dla Mac OS X.</li>
+  <li>Obsługa ścieżek gradientów w GdiPlus.</li>
+  <li>Rozmaite ulepszenia dla MSXML.</li>
+  <li>Poprawki do obsługi wyjątków w 64-bitach.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.0.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list