[website] Last two news are translated into Turkish

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Mon Apr 29 12:03:34 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 9c1a00d29132e3d708cffe4c8424c9e4e3550671 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Mon, 29 Apr 2013 19:01:24 +0200
Subject: Last two news are translated

---
 news/tr/2013041201.xml | 17 +++++++++++++++++
 news/tr/2013042601.xml | 15 +++++++++++++++
 2 files changed, 32 insertions(+)
 create mode 100644 news/tr/2013041201.xml
 create mode 100644 news/tr/2013042601.xml

diff --git a/news/tr/2013041201.xml b/news/tr/2013041201.xml
new file mode 100644
index 0000000..ca2048c
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013041201.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>12 Nisan 2013</date>
+<title>Wine 1.5.28 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.5.28 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümde <a href="{$root}/announce/1.5.28">Ne yeni</a>:
+<ul>
+  <li>Tüm güvenli bağlantılar için GnuTLS kullanılıyor, OpenSSL artık gerekli değil.</li>
+  <li>Mac sürücüsü öntanımlı olarak etkin.</li>
+  <li>Dahili FixedSys yazı tipleri.</li>
+  <li>Oyun kolu denetim paneli için yeni simge.</li>
+  <li>Postscript sürücü ilerlemeleri.</li>
+  <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Kaynak <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.28.tar.bz2">hemen indirilebilir</a>.
+İkili paketler derlenme aşamasında ve ilgili <a href="{$root}/download">indirme konumlarında</a> bulunabilecek.
+</p></body></news>
diff --git a/news/tr/2013042601.xml b/news/tr/2013042601.xml
new file mode 100644
index 0000000..854f7ed
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013042601.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>26 Nisan 2013</date>
+<title>Wine 1.5.29 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.5.29 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümde <a href="{$root}/announce/1.5.29">Ne yeni</a>:
+<ul>
+  <li>Mac sürücüsü içiinde girdi yöntemi desteği.</li>
+  <li>Mac OS X üzerinde TLS 1.1 ve 1.2 bağlantı desteği.</li>
+  <li>JavaScript performans ilerlemeleri.</li>
+  <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Kaynak <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.29.tar.bz2">hemen indirilebilir</a>.
+İkili paketler derlenme aşamasında ve ilgili <a href="{$root}/download">indirme konumlarında</a> bulunabilecek.
+</p></body></news>
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list