[website] Updated Turkish News for 1.6-rc5

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Fri Jul 12 22:12:01 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 06592f60f262aae4ccdb3b00ea9a5a3dd376c1a4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sat, 13 Jul 2013 05:10:23 +0200
Subject: updated news for rc5

---
 news/tr/2013071201.xml     | 12 ++++++++++++
 templates/tr/devel.template  | 2 +-
 templates/tr/download.template | 2 +-
 templates/tr/help.template   | 2 +-
 4 files changed, 15 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 news/tr/2013071201.xml

diff --git a/news/tr/2013071201.xml b/news/tr/2013071201.xml
new file mode 100644
index 0000000..f3f9800
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013071201.xml
@@ -0,0 +1,12 @@
+<news>
+<date>12 Temmuz 2013</date>
+<title>Wine 1.6-rc5 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.6-rc5 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümdeki <a href="{$root}/announce/1.6-rc5">yenilikler</a>:
+<ul>
+ <li>Sadece hata onarımları, kod dondurma dönemindeyiz.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Kaynağı <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6-rc5.tar.bz2">artık kullanımda</a>.
+İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+</p></body></news>
diff --git a/templates/tr/devel.template b/templates/tr/devel.template
index d19dfe8..ba4e928 100644
--- a/templates/tr/devel.template
+++ b/templates/tr/devel.template
@@ -9,7 +9,7 @@
 
  <tr>
   <td bgcolor="black"><b style="color: #FFFFFF">Seçenek</b></td>
-  <td bgcolor="black"><b style="color: #FFFFFF">Bu Seçenek hakkında</b></td>
+  <td bgcolor="black"><b style="color: #FFFFFF">Bu Seçenek Hakkında</b></td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
diff --git a/templates/tr/download.template b/templates/tr/download.template
index fe73e3d..1f40c3f 100644
--- a/templates/tr/download.template
+++ b/templates/tr/download.template
@@ -22,7 +22,7 @@
   <td align="left" bgcolor="#ffffff">
    <b><a href="http://www.codeweavers.com/products/">CrossOver</a></b>
    Wine'ın <b><a href="http://www.codeweavers.com">CodeWeavers</a></b> tarafından sağlanan parlatılmış sürümüdür.
-   CrossOver, Wine'ı daha kullanmayı kılar ve CodeWeavers kullanıcılarına mükemmel teknik destek sunar.
+   CrossOver, Wine'ı daha kolay kullanmayı kılar ve CodeWeavers kullanıcılarına mükemmel teknik destek sunar.
    CrossOver için yapılmış tüm ödemeler, doğrudan Wine üzerinde çalışan geliştiricilere gönderilir. Bu yüzden CrossOver, Wine kullanımına destek almak ve Wine Projesine destek olmak için mükemmel bir yoldur. CodeWeavers tam özellikli
    <b><a href="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/">CrossOver deneme sürümünü</a></b> sağlamaktadır.
   </td>
diff --git a/templates/tr/help.template b/templates/tr/help.template
index 1228795..2affed0 100644
--- a/templates/tr/help.template
+++ b/templates/tr/help.template
@@ -9,7 +9,7 @@
 
  <tr>
   <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Seçenek</b></td>
-  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Bunun hakkında Yardım Seçeneği</b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Bu Yardım Seçeneği Hakkında</b></td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list