[website] Turkish translation update for release 1.6.1

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Sun Nov 17 08:11:56 CST 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From f9b6ccc5ba9749c83397171c19681cbc8ba395f7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 17 Nov 2013 15:10:01 +0100
Subject: Turkish translation for release 1.6.1

---
 news/tr/2013111501.xml | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 news/tr/2013111501.xml

diff --git a/news/tr/2013111501.xml b/news/tr/2013111501.xml
new file mode 100644
index 0000000..31a232f
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013111501.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<news>
+<date>15 Kasım 2013</date>
+<title>Wine 1.6.1 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine bakım sürümü 1.6.1 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümdeki <a href="{$root}/announce/1.6.1">yenilikler</a>:
+<ul>
+  <li>Çeviri güncellemeleri.</li>
+  <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul>
+<p><p>Kaynak dosyaları <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6.1.tar.bz2">artık indirilebilir</a>.
+İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+</p></body></news>
-- 
1.8.3.2


More information about the wine-patches mailing list