[PATCH] po: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Thu Aug 6 08:45:04 CDT 2015


---
 po/fi.po | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 1b86d7a..dfae62f 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -9934,8 +9934,7 @@ msgid ""
 "redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
 msgstr ""
 "TYPE <tiedostonimi> kopioi tiedoston <tiedostonimi> konsolilaitteeseen (tai\n"
-"muualle, jos ohjataan muualle). Sitä, onko tiedosto luettavissa, ei\n"
-"tarkisteta.\n"
+"uudelleenohjattuna muualle). Tiedoston tekstimuotoisuutta ei tarkisteta.\n"
 
 #: cmd.rc:253
 msgid ""
-- 
2.5.0
More information about the wine-patches mailing list