[website] Polish translation for release 1.9.8

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 16 10:15:39 CDT 2016


---
 news/pl/2016041601.xml | 18 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016041601.xml

diff --git a/news/pl/2016041601.xml b/news/pl/2016041601.xml
new file mode 100644
index 0000000..beb9ec2
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016041601.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Kwiecień 16, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.8</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.8 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.8">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Więcej pracy w obszarze strumienia poleceń WineD3D.</li>
+  <li>Poprawkowe wydanie silnika Mono.</li>
+  <li>Szersza obsługa czytnika Usług Sieciowych.</li>
+  <li>Szersza obsługa Modelu Cieniowania 5.</li>
+  <li>Obsługa gradientów w metaplikach.</li>
+  <li>Ulepszono formatowanie tabeli w WinHelp.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.8.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.5
More information about the wine-patches mailing list