[website] Polish translation for release 1.8.4

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Aug 27 00:15:55 CDT 2016


---
 news/pl/2016082201.xml | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016082201.xml

diff --git a/news/pl/2016082201.xml b/news/pl/2016082201.xml
new file mode 100644
index 0000000..5c66065
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016082201.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<news>
+<date>Sierpień 22, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.8.4</title>
+<body>
+<p> Poprawione wydanie Wine 1.8.4 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.8.4">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+  <li>Dodano kilka kart do tabeli opisu procesorów GPU.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.8/wine-1.8.4.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.7.4
More information about the wine-patches mailing list