[website] Polish translation for release 1.9.5

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Mar 13 11:16:41 CDT 2016


---
 news/pl/2016030501.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2016030501.xml

diff --git a/news/pl/2016030501.xml b/news/pl/2016030501.xml
new file mode 100644
index 0000000..33e9630
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016030501.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Marzec  5, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.5</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.5 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.5">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Nowa wersja silnika Mono, ze 64-bitowym wsparciem.</li>
+  <li>Początki strumienia poleceń WineD3D.</li>
+  <li>Wsparcie dla stanów efektów w Direct3DX.</li>
+  <li>Ulepszenia w przeciąganiu i upuszczaniu.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.5.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.5.0
More information about the wine-patches mailing list