[PATCH] readme: Update Swedish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Thu Mar 2 08:44:11 CST 2017


The actual updates concern the removal of wineinstall.
Use the opportunity to convert to UTF-8 as well.

Signed-off-by: Lauri Kenttä <lauri.kentta at gmail.com>
---
 documentation/README.sv | 174 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 88 insertions(+), 86 deletions(-)

diff --git a/documentation/README.sv b/documentation/README.sv
index 20d23e2f08..898077b8b1 100644
--- a/documentation/README.sv
+++ b/documentation/README.sv
@@ -1,31 +1,31 @@
 1. INLEDNING
 
-Wine är ett program som gör det möjligt att köra Windows-program
-(inkluderat DOS, Windows 3.x, Win32 och Win64) i Unix. Det består av en
-programstartare som startar och kör Windows-programfiler, samt ett
-bibliotek (kallat Winelib) som implementerar Windows API-anrop med hjälp
-av deras Unix- eller X11-motsvarigheter. Biblioteket kan också användas
+Wine är ett program som gör det möjligt att köra Windows-program
+(inkluderat DOS, Windows 3.x, Win32 och Win64) i Unix. Det består av en
+programstartare som startar och kör Windows-programfiler, samt ett
+bibliotek (kallat Winelib) som implementerar Windows API-anrop med hjälp
+av deras Unix- eller X11-motsvarigheter. Biblioteket kan också användas
 till att porta Windows-kod till vanliga Unix-program.
 
-Wine är fri programvara, utgett under villkoren i GNU LGPL; se
-filen LICENSE för detaljer.
+Wine är fri programvara, utgett under villkoren i GNU LGPL; se
+filen LICENSE för detaljer.
 
 
-2. KOM IGÅNG
+2. KOM IGÅNG
 
-När du bygger Wine från källkod så rekommenderas du använda Wines
-installationsprogram. Kör följande i rotkatalogen för Wines källkod:
+Kör följande kommandon i rotkatalogen för Wines källkod:
 
-./tools/wineinstall
+./configure
+make
 
-Kör program med "wine [val] program". Se resten av denna fil,
-Wines man-sidor samt sist men inte minst http://www.winehq.org/ för mer
-information och tips om hur problem kan lösas.
+Kör program med "wine [val] program". Se resten av denna fil,
+Wines man-sidor samt sist men inte minst http://www.winehq.org/ för mer
+information och tips om hur problem kan lösas.
 
 
 3. SYSTEMKRAV
 
-För att kompilera och köra Wine krävs ett av följande:
+För att kompilera och köra Wine krävs ett av följande:
 
  Linux version 2.0.36 eller senare
  FreeBSD 8.0 eller senare
@@ -33,133 +33,135 @@ F
  NetBSD-current
  Mac OS X 10.5 eller senare
 
-Wine kräver stöd för trådar på kernelnivå, och därför är det bara
-operativsystemen ovan som stöds. Andra operativsystem som
-stöder kerneltrådar kommer eventuellt att stödjas i framtiden.
+Wine kräver stöd för trådar på kernelnivå, och därför är det bara
+operativsystemen ovan som stöds. Andra operativsystem som
+stöder kerneltrådar kommer eventuellt att stödjas i framtiden.
 
-Information för FreeBSD:
- Wine kommer i regel inte att fungera på FreeBSD-versioner äldre än 8.0.
- Se http://wiki.freebsd.org/Wine för mer information.
+Information för FreeBSD:
+ Wine kommer i regel inte att fungera på FreeBSD-versioner äldre än 8.0.
+ Se http://wiki.freebsd.org/Wine för mer information.
 
-Information för Solaris:
- Wine måste antagligen byggas med GNU toolchain (gcc, gas etc.).
- Varning: även om gas installeras så är det inte säkert att det används av
- gcc. Det sägs att det är nödvändigt att antingen bygga gcc på nytt, eller
- skapa symboliska länkar från "cc", "as" och "ld" till GNU toolchain.
+Information för Solaris:
+ Wine måste antagligen byggas med GNU toolchain (gcc, gas etc.).
+ Varning: även om gas installeras så är det inte säkert att det används av
+ gcc. Det sägs att det är nödvändigt att antingen bygga gcc på nytt, eller
+ skapa symboliska länkar från "cc", "as" och "ld" till GNU toolchain.
 
-Information för NetBSD:
- USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM och SYSVMSG måste vara aktiverade i kerneln.
+Information för NetBSD:
+ USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM och SYSVMSG måste vara aktiverade i kerneln.
 
-Information för Mac OS X:
- Du behöver Xcode 2.4 eller senare för att korrekt kunna bygga Wine på x86.
- Mac-drivrutinen kräver OS X 10.6 eller senare och kommer inte att byggas på 10.5.
+Information för Mac OS X:
+ Du behöver Xcode 2.4 eller senare för att korrekt kunna bygga Wine på x86.
+ Mac-drivrutinen kräver OS X 10.6 eller senare och kommer inte att byggas på 10.5.
 
 
-Stödda filsystem:
- Wine kan köra på de flesta filsystem, men det har rapporterats problem vad
- gäller kompatibilitet då samba används för att ansluta till filer. NTFS
- tillhandahåller inte heller alla filsystemsfunktioner som behövs av alla
- program. Det rekommenderas att använda ett riktigt Unix-filsystem.
+Stödda filsystem:
+ Wine kan köra på de flesta filsystem, men det har rapporterats problem vad
+ gäller kompatibilitet då samba används för att ansluta till filer. NTFS
+ tillhandahåller inte heller alla filsystemsfunktioner som behövs av alla
+ program. Det rekommenderas att använda ett riktigt Unix-filsystem.
 
-Grundläggande krav:
- Utvecklingsfilerna för X11 måste vara installerade (de kallas xlib6g-dev i
+Grundläggande krav:
+ Utvecklingsfilerna för X11 måste vara installerade (de kallas xlib6g-dev i
  Debian och XFree86-devel i Red Hat).
 
- Du måste givetvis också ha "make" (mest troligt "GNU make").
+ Du måste givetvis också ha "make" (mest troligt "GNU make").
 
- Det är också nödvändigt att ha flex 2.5.33 eller senare samt bison.
+ Det är också nödvändigt att ha flex 2.5.33 eller senare samt bison.
 
-Valfria stödbibliotek:
- configure-skriptet visar varningar när valfria bibliotek inte hittats.
- Se http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages för information om
- vilka paket du bör installera.
+Valfria stödbibliotek:
+ configure-skriptet visar varningar när valfria bibliotek inte hittats.
+ Se http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages för information om
+ vilka paket du bör installera.
 
- På 64 bit-system måste du säkerställa att 32 bit-versionerna av
- ovannämnda bibliotek installerats; se http://wiki.winehq.org/WineOn64bit
- för närmare detaljer. Om du vill ha ett sant 64-bit Wine (eller en mixad
- 32- och 64-bit Wine-installation), se http://wiki.winehq.org/Wine64 för
+ På 64 bit-system måste du säkerställa att 32 bit-versionerna av
+ ovannämnda bibliotek installerats; se http://wiki.winehq.org/WineOn64bit
+ för närmare detaljer. Om du vill ha ett sant 64-bit Wine (eller en mixad
+ 32- och 64-bit Wine-installation), se http://wiki.winehq.org/Wine64 för
  detaljer.
 
 4. KOMPILERING
 
-Kör följande kommandon för att bygga Wine om du inte använder wineinstall:
+Kör följande kommandon för att bygga Wine:
 
 ./configure
 make
 
-Detta bygger programmet "wine" och diverse stödbibliotek/programfiler.
-Programfilen "wine" laddar och kör Windows-program.
-Biblioteket "libwine" ("Winelib") kan användas till att bygga och länka
-Windows-källkod i Unix.
+Detta bygger programmet "wine" och diverse stödbibliotek/programfiler.
+Programfilen "wine" laddar och kör Windows-program.
+Biblioteket "libwine" ("Winelib") kan användas till att bygga och länka
+Windows-källkod i Unix.
+
+Kör './configure --help' för att se inställningar och val vid kompilering.
 
-Kör './configure --help' för att se inställningar och val vid kompilering.
+För mer information se https://wiki.winehq.org/Building_Wine
 
 5. INSTALLATION
 
-När Wine är byggt kan du köra "make install" för att installera det;
-detta installerar också man-sidorna och några fler nödvändiga filer.
+När Wine är byggt kan du köra "make install" för att installera det;
+detta installerar också man-sidorna och några fler nödvändiga filer.
 
-Glöm inte att först avinstallera gamla Wine-versioner. Pröva antingen
-"dpkg -r wine", "rpm -e wine" eller "make uninstall" före installationen.
+Glöm inte att först avinstallera gamla Wine-versioner. Pröva antingen
+"dpkg -r wine", "rpm -e wine" eller "make uninstall" före installationen.
 
-När Wine är installerat kan du använda inställningsprogrammet "winecfg".
-Se hjälpavdelningen på http://www.winehq.org/ för tips om inställningar.
+När Wine är installerat kan du använda inställningsprogrammet "winecfg".
+Se hjälpavdelningen på http://www.winehq.org/ för tips om inställningar.
 
 
-6. KÖRNING AV PROGRAM
+6. KÖRNING AV PROGRAM
 
-När du använder Wine kan du uppge hela sökvägen till programfilen, eller
+När du använder Wine kan du uppge hela sökvägen till programfilen, eller
 enbart ett filnamn.
 
-Exempel: för att köra Notepad:
+Exempel: för att köra Notepad:
 
-    wine notepad        (använder sökvägen angiven i Wines
-    wine notepad.exe      konfigurationsfil för att finna filen)
+    wine notepad        (använder sökvägen angiven i Wines
+    wine notepad.exe      konfigurationsfil för att finna filen)
 
-    wine c:\\windows\\notepad.exe (användning av DOS-filnamnssyntax)
+    wine c:\\windows\\notepad.exe (användning av DOS-filnamnssyntax)
 
-    wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (användning av Unix-filvägar)
+    wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (användning av Unix-filvägar)
 
-    wine notepad.exe readme.txt (köra program med parametrar)
+    wine notepad.exe readme.txt (köra program med parametrar)
 
-Wine är inte perfekt, så det är möjligt att vissa program kraschar.
-I så fall får du en kraschlogg som du bör bifoga till din rapport då du
+Wine är inte perfekt, så det är möjligt att vissa program kraschar.
+I så fall får du en kraschlogg som du bör bifoga till din rapport då du
 rapporterar ett fel.
 
 
 7. MER INFORMATION
 
-Internet: Mycket information om Wine finns samlat på WineHQ på
+Internet: Mycket information om Wine finns samlat på WineHQ på
      http://www.winehq.org/ : diverse guider, en programdatabas samt
-      felspårning. Detta är antagligen det bästa stället att börja.
+      felspårning. Detta är antagligen det bästa stället att börja.
 
-Frågor:  Frågor och svar om Wine finns samlade på http://www.winehq.org/FAQ
+Frågor:  Frågor och svar om Wine finns samlade på http://www.winehq.org/FAQ
 
-Wiki:   Wines Wiki finns på http://wiki.winehq.org
+Wiki:   Wines Wiki finns på http://wiki.winehq.org
 
 E-postlistor:
-      Det finns flera e-postlistor för Wine-användare och -utvecklare; se
-      http://www.winehq.org/forums för mer information.
+      Det finns flera e-postlistor för Wine-användare och -utvecklare; se
+      http://www.winehq.org/forums för mer information.
 
-Fel:    Rapportera fel till Wines Bugzilla på http://bugs.winehq.org
-      Sök i Bugzilla-databasen för att se om problemet redan finns
-      rapporterat innan du sänder en felrapport.
+Fel:    Rapportera fel till Wines Bugzilla på http://bugs.winehq.org
+      Sök i Bugzilla-databasen för att se om problemet redan finns
+      rapporterat innan du sänder en felrapport.
 
-IRC:    Hjälp finns tillgänglig online på kanalen #WineHQ på
+IRC:    Hjälp finns tillgänglig online på kanalen #WineHQ på
      irc.freenode.net.
 
-Git:    Wines nuvarande utvecklingsversion finns tillgänglig genom Git.
-      Gå till http://www.winehq.org/git för mer information.
+Git:    Wines nuvarande utvecklingsversion finns tillgänglig genom Git.
+      Gå till http://www.winehq.org/git för mer information.
 
-Om du lägger till något eller fixar ett fel, är det bra om du sänder
-en patch (förslagsvis med git-format-patch) till listan wine-patches at winehq.org
-för inkludering i nästa utgåva av Wine.
+Om du lägger till något eller fixar ett fel, är det bra om du sänder
+en patch (förslagsvis med git-format-patch) till listan wine-patches at winehq.org
+för inkludering i nästa utgåva av Wine.
 
 --
 Originalet till denna fil skrevs av
 Alexandre Julliard
 julliard at winehq.org
 
-Översatt till svenska av
+Översatt till svenska av
 Anders Jonsson
 anders.jonsson at norsjonet.se
-- 
2.12.0
More information about the wine-patches mailing list