[Wine] google sketchup 7 pro

Warren Dumortier nwarrenfl at gmail.com
Mon Apr 6 18:47:33 CDT 2009


2009/4/6 Peter Klaassen <peterklaassen at quicknet.nl>:
> Deze draait redelijk onder de nieuwste versie van Wine.
>
> Het onderdeel stylebuilder en layout 2 echter niet.
> In console krijg ik de volgende medling.
>
> peter at schagen:~$ env WINEPREFIX="/home/peter/.wine" wine "C:\Programma
> Bestanden\Google\Google SketchUp 7\Style Builder\Style Builder.exe"
> fixme:mscoree:_CorDllMain (0x7c4c0000, 1, 0x1): stub
> fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly
> L"Microsoft.VC80.MFCLOC"
> install the Windows version of Mono to run .NET executables
> fixme:mscoree:_CorDllMain (0x7c4c0000, 0, 0x1): stub
>
> Wat is Mono en waar haal ik dat vandaan?
>
> --
> Peter
> Registered Linux user # 458207
>
>

Please ask in English!

You can install mono by using winetricks (or manaully?), look on the
Wiki for winetricks! :)More information about the wine-users mailing list