[RESENT] regedit: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:47:29 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for regedit.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/regedit/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/regedit/Cs.rc,v
retrieving revision 1.4
diff -u -p -r1.4 Cs.rc
--- programs/regedit/Cs.rc	29 Mar 2005 18:56:54 -0000	1.4
+++ programs/regedit/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Regedit Czech resources
 *
 * Copyright 2002 Robert Dickenson
@@ -21,6 +22,8 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 /*
 * Menu
 */
@@ -45,7 +48,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Exportovat soubor registru...",  ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Připojit registr v síti...", ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY, GRAYED
-    MENUITEM "O&dpojit sí»ový registr...", ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY, GRAYED
+    MENUITEM "O&dpojit síťový registr...", ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Tisk\tCtrl+P",       ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
@@ -59,9 +62,9 @@ BEGIN
     BEGIN
       MENUITEM "&Klíč",            ID_EDIT_NEW_KEY
       MENUITEM SEPARATOR
-      MENUITEM "Ř&etězcová poloľka",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-      MENUITEM "&Binární poloľka",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-      MENUITEM "&DWORD poloľka",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+      MENUITEM "Ř&etězcová položka",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+      MENUITEM "&Binární položka",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+      MENUITEM "&DWORD položka",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
     END
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Smazat\tDel",        ID_EDIT_DELETE
@@ -70,7 +73,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Kopírovat název klíče",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Najít\tCtrl+F",        ID_EDIT_FIND, GRAYED
-    MENUITEM "Najít &daląí\tF3",       ID_EDIT_FINDNEXT, GRAYED
+    MENUITEM "Najít &další\tF3",       ID_EDIT_FINDNEXT, GRAYED
   END
   POPUP "&Zobrazit"
   BEGIN
@@ -111,9 +114,9 @@ BEGIN
     BEGIN
       MENUITEM "&Klíč",            ID_EDIT_NEW_KEY
       MENUITEM SEPARATOR
-      MENUITEM "Ř&etězcová poloľka",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-      MENUITEM "&Binarní poloľka",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-      MENUITEM "&DWORD poloľka",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+      MENUITEM "Ř&etězcová položka",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+      MENUITEM "&Binarní položka",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+      MENUITEM "&DWORD položka",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
     END
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Smazat\tDel",        ID_EDIT_DELETE
@@ -165,7 +168,7 @@ BEGIN
   LTEXT      "Obsah:",IDC_STATIC,5,30,90,8
   EDITTEXT    IDC_VALUE_DATA,5,40,90,12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
   GROUPBOX    "Základ", IDC_DWORD_BASE, 120, 30, 85, 37, BS_GROUPBOX
-  AUTORADIOBUTTON "ąestnáctkový", IDC_DWORD_HEX, 130, 40, 60, 10, WS_TABSTOP
+  AUTORADIOBUTTON "šestnáctkový", IDC_DWORD_HEX, 130, 40, 60, 10, WS_TABSTOP
   AUTORADIOBUTTON "Desitkový", IDC_DWORD_DEC, 130, 52, 60, 10, WS_TABSTOP
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,140,80,30,11,WS_GROUP
   PUSHBUTTON  "Storno",IDCANCEL,175,80,30,11,WS_GROUP
@@ -192,20 +195,20 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   ID_REGISTRY_MENU    "Obsahuje příkazy pro práci se syrovým registrem"
-  ID_EDIT_MENU      "Obsahuje příkazy pro editaci klíčů a poloľek"
+  ID_EDIT_MENU      "Obsahuje příkazy pro editaci klíčů a položek"
   ID_VIEW_MENU      "Obsahuje příkazy pro úpravu vzhledu okna regeditu"
-  ID_FAVORITES_MENU    "Obsahuje příkazy pro přístup k často uľívaným klíčům"
+  ID_FAVORITES_MENU    "Obsahuje příkazy pro přístup k často užívaným klíčům"
   ID_HELP_MENU      "Obsahuje příkazy pro zobrazení nápovědy a informacío editoru registru"
-  ID_EDIT_NEW_MENU    "Obsahuje příkazy pro vytváření nových klíčů a poloľek"
+  ID_EDIT_NEW_MENU    "Obsahuje příkazy pro vytváření nových klíčů a položek"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   ID_EDIT_MODIFY     "Změní data"
   ID_EDIT_NEW_KEY     "Přidá nový klíč"
-  ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Přidá novou řetězcovou poloľku"
-  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Přidá novou binární poloľku"
-  ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE "Přidá novou DWORD poloľku"
+  ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Přidá novou řetězcovou položku"
+  ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Přidá novou binární položku"
+  ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE "Přidá novou DWORD položku"
   ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importuje textový soubor registru"
   ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
               "Exportuje celý registr nebo jeho část do textového souboru"
@@ -223,27 +226,27 @@ BEGIN
   ID_REGISTRY_EXIT    "Ukončí regedit"
   ID_FAVORITES_ADDTOFAVORITES "Přidá klíč k oblíbeným"
   ID_FAVORITES_REMOVEFAVORITE "Odebere klíč z oblíbených"
-  ID_VIEW_STATUSBAR    "Ukáľe nebo skryje status bar"
+  ID_VIEW_STATUSBAR    "Ukáže nebo skryje status bar"
   ID_VIEW_SPLIT      "Change position of split between two panes"
   ID_VIEW_REFRESH     "Překreslí okno"
-  ID_EDIT_DELETE     "Smaľe vybrané"
+  ID_EDIT_DELETE     "Smaže vybrané"
   ID_EDIT_RENAME     "Přejmenuje vybrané"
-  ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Vloľí název vybraného klíče do schránky"
-  ID_EDIT_FIND      "Najde textový řetězec v klíči, poloľce nebo datech"
-  ID_EDIT_FINDNEXT    "Najde daląí výskyt textu"
+  ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Vloží název vybraného klíče do schránky"
+  ID_EDIT_FIND      "Najde textový řetězec v klíči, položce nebo datech"
+  ID_EDIT_FINDNEXT    "Najde další výskyt textu"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_ERROR		  "Chyba"
   IDS_BAD_KEY		  "Nelze najít klíč '%s'"
-  IDS_BAD_VALUE      "Nelze najít poloľku '%s'"
+  IDS_BAD_VALUE      "Nelze najít položku '%s'"
   IDS_UNSUPPORTED_TYPE  "Nemohu upravit klíče tohoto typu (%ld)"
-  IDS_TOO_BIG_VALUE    "Hodnota je přílią velká (%ld)"
-  IDS_DELETE_BOX_TITLE  "Potvrďte smazání poloľky"
-  IDS_DELETE_BOX_TEXT   "Opravdu chcete smazat poloľku '%s'?"
+  IDS_TOO_BIG_VALUE    "Hodnota je příliš velká (%ld)"
+  IDS_DELETE_BOX_TITLE  "Potvrďte smazání položky"
+  IDS_DELETE_BOX_TEXT   "Opravdu chcete smazat položku '%s'?"
   IDS_NEWKEY       "Nový klíč #%d"
-  IDS_NEWVALUE      "Nová poloľka #%d"
+  IDS_NEWVALUE      "Nová položka #%d"
 END
 
 /*****************************************************************/More information about the wine-patches mailing list