[RESENT] winecfg: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:50:39 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for winecfg.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/winecfg/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winecfg/Cs.rc,v
retrieving revision 1.3
diff -u -p -r1.3 Cs.rc
--- programs/winecfg/Cs.rc	2 Feb 2006 13:13:48 -0000	1.3
+++ programs/winecfg/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * WineCfg resources
 * English Language Support
 *
@@ -25,6 +26,8 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 IDD_ABOUTCFG DIALOGEX 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -44,7 +47,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    "Nastavení aplikací",IDC_STATIC, 8,4,244,240
-  LTEXT      "Wine umí předstírat různé verze Windows pro kaľdou jednu applikaci.",
+  LTEXT      "Wine umí předstírat různé verze Windows pro každou jednu applikaci.",
           IDC_STATIC,15,20,227,20
   CONTROL     "Aplikace",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
           15,40,230,140
@@ -60,13 +63,13 @@ IDD_GRAPHCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 2
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  CONTROL	  "Povolit aplikacím DirectX drľet ukazatel myąi ve svém okně ?",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,35,230,8
+  CONTROL	  "Povolit aplikacím DirectX držet ukazatel myši ve svém okně ?",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,35,230,8
   CONTROL	  "Povolit double buffering plochy",IDC_DOUBLE_BUFFER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,45,230,8
   
   GROUPBOX    " Nastavení oken ",IDC_STATIC,8,25,244,120
 
   /* FIXME: the wording of this explanation could be a lot better */
-  LTEXT      "Můľete si vybrat emulaci plochy windows, kde jsou okna aplikací uzavřena v jedné 'virtuální obrazovce' nebo mohou být umístěna na standardním desktopu.",
+  LTEXT      "Můžete si vybrat emulaci plochy windows, kde jsou okna aplikací uzavřena v jedné 'virtuální obrazovce' nebo mohou být umístěna na standardním desktopu.",
           IDC_STATIC,15,73,228,28
   LTEXT      "Velikost desktopu:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,115,44,8,WS_DISABLED
   LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,115,8,8,WS_DISABLED
@@ -82,7 +85,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    "Náhrady DLL",IDC_STATIC,8,4,244,240
-  LTEXT      "Můľete vybrat zda budou pouľity dynamicky linkované knihovny vestavěné ve Wine nebo nativní (vzaté z Windows nebo poskytnuté aplikací)."
+  LTEXT      "Můžete vybrat zda budou použity dynamicky linkované knihovny vestavěné ve Wine nebo nativní (vzaté z Windows nebo poskytnuté aplikací)."
           , IDC_STATIC,15,17,228,32
   LISTBOX     IDC_DLLS_LIST,15,50,142,187,WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
   LTEXT      "Pořadí nahravání:",IDC_STATIC,163,50,37,8
@@ -117,7 +120,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Odebrat",IDC_BUTTON_REMOVE,55,199,37,14
   PUSHBUTTON   "Upravit...",IDC_BUTTON_EDIT,97,199,37,14
   PUSHBUTTON   "Autodetekovat...",IDC_BUTTON_AUTODETECT,197,199,49,14
-  LTEXT	  "Varování: Vypadá to, ľe disk C není definován. Klikněte na 'Přidat...' a vytvořte ho.", IDS_DRIVE_NO_C, 7,223,250,110
+  LTEXT	  "Varování: Vypadá to, že disk C není definován. Klikněte na 'Přidat...' a vytvořte ho.", IDS_DRIVE_NO_C, 7,223,250,110
 END
 
 IDD_DRIVE_EDIT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 203, 169
@@ -161,7 +164,7 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_WINE_VERSION    "CVS"
-  IDS_TAB_GENERAL     "Vąeobecné"
+  IDS_TAB_GENERAL     "Všeobecné"
   IDS_TAB_DLLS      "Knihovny"
   IDS_TAB_DRIVES     "Disky"
 ENDMore information about the wine-patches mailing list